Ga direct naar de inhoud van de pagina

Inspirerend Salland Café ‘Grijpt Salland de LEADER-kansen?’

Op donderdag 29 juni kwamen zo’n 40 Sallanders bij elkaar om terug en vooruit te blikken op LEADER-Salland. Er waren gouden tips van geslaagde projecten en nieuwe initiatiefnemers maakten gebruik van het open podium.

Wout Wagenmans, wethouder gemeente Raalte en voorzitter van de Lokale Actie Groep (LAG) opende de avond. “We zijn nu anderhalf jaar op weg met LEADER-De Kracht van Salland. Doen we de juiste dingen? Hebben onze acties de juiste dynamiek en dragen ze bij aan een vitaal Salland. Wees opbouwend kritisch!”

Bekijk de presentatie van het Salland Café op 29 juni (pdf, 2 MB).

Spoedcursus LEADER

In een ‘spoedcursus LEADER’ vertelde Giny Hoogeslag, LEADERcoördinator, waar het bij LEADER om gaat: het opstarten van lokale initiatieven op het gebied van People, Planet en/of Profit (liefst alle 3!). Het gaat om innovatieve en gebiedsgerichte projecten die draagvlak hebben, bottom up tot stand komen, waarin partijen samenwerken en die meerwaarde hebben voor Salland. Je kunt in maart en oktober een project indienen voor een LEADER-bijdrage.

Gouden tips van geslaagde projecten

Liefst 7 projecten ontvingen al een LEADER-bijdrage. De initiatiefnemers deelden hun ‘gouden’ tips met de zaal. Karin van der Toorn van Salland Boert en Eet Bewust: “Haal vooral financiële expertise bij je initiatief, want er worden veel eisen gesteld aan de financiële administratie en verantwoording. Daarnaast moet je bij LEADER een flink bedrag voor-financieren. Bij ons project is dat € 45.000. Dat geld moet je wel hebben! Pas later kun je de declaratie inleveren.”

Florimond Fick van Speelbos Lettele: “Neem de tijd voor je LEADER-aanvraag. RVO stelt allerlei vragen. Je hebt 1 persoon nodig die al die vragen beantwoordt, omdat maar 1 persoon  kan inloggen in het systeem van RVO. Het is dus belangrijk dat diegene goed kan schrijven en bij het project betrokken blijft.”

Huub Klein Koerkamp, Duurzaam zwembad Heeten: “Gebruik de hulp van de Lokale Actie Groep. Zij brengen je tot nieuwe inzichten. Bij ons was dat duurzaamheid. Je LEADER-aanvraag wint daardoor aan kracht.” Herman Holtmaat, onder andere Wonen met de Buren in Luttenberg: “Luttenberg heeft al 4 keer een LEADER-aanvraag gedaan. Het heeft ons veel gebracht. Zorg dat je je administratie vanaf het begin goed hebt ingericht. Vraag van tevoren e-Herkenning aan. Noteer de vrijwilligersuren nauwkeurig, want die kun je financieel vertalen.”

Geld uit Brussel is nooit simpel

Er was ook kritiek op de bureaucratie van de LEADER-aanvraag. Mireille Groot Koerkamp, LEADERcoördinator: “Geld uit Brussel aanvragen, is nooit simpel. Dus kies bewust voor het proces. Voor kleinere projecten zijn andere financieringsmogelijkheden beter geschikt, zoals fondsen (bijvoorbeeld Coöperatie Doorpakken Salland) of subsidie van de provincie (zoals de regeling lokale initiatieven of sociale kwaliteit).”

Open podium

Na de pauze waren er 6 pitches tijdens het open podium, met op het eind een vraag aan de zaal:

  1. Pieter Parmentier vertelde over Erfdelen.nl: duurzaam en kleiner samenwonen op boerenerven. Dit is een mooi alternatief voor leegstaande agrarische bebouwing. Wie wil meedenken om dit plan te vervolmaken?
  2. Lilian Nijland werkt aan nieuwe verbindingen in Weijendaal, tussen logeerhuis, school, zorgcentrum, dierenweide en slotpark om bijvoorbeeld een theehuis of dagbesteding te realiseren. Zij vraagt de deelnemers hun kijk op het plan, zodat het plan aan kracht wint.
  3. Edith Kostelijk van de Tafel van Kostelijk serveert een walking diner in de Duursche Waarden tijdens de IJsselbiënnale. Een belevingstocht met lokale producten en kunstwerken op je bord, of misschien juist niet op je bord. Hoe bereik ik mensen die een kaartje willen kopen voor dit walking diner? Meer informatie: detafelvankostelijk.nl.
  4. Elleke Brinkman over Kulturhus Okkenbroek: Het Kulthurhus met winkel en bibliotheek loopt leeg. Hoe krijgen we er weer leven in?
  5. Hans Guchelaar van Scoutingroep Loaah, Deventer: Het clubhuis is ooit neergezet voor 60 personen, maar de scoutinggroep telt er nu 130. Wie wil meedenken over een clubhuis voor de oudste kinderen?
  6. Clarissa Mainzer van een Groenbureau voor duurzame openbare ruimten: Wij bieden advies en praktische ondersteuning bij het klimaatbestendig maken van openbare ruimten. Hoe kunnen we draagvlak creëren bij bewoners? Kijk ook eens op toekomstbestendigestad.nu.

Na afloop van de pitches kozen de deelnemers een van de onderwerpen om verder te discussiëren. Nieuwe invalshoeken werden besproken en er werden tips meegegeven aan de initiatiefnemers. Na afloop van de netwerkborrel gingen de initiatiefnemers met een vracht waardevolle informatie naar huis.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
LEADER Salland Café 29 juni 2017  pdf 1.898,7 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht