Ga direct naar de inhoud van de pagina

4D voor sociale kwaliteit

Op deze pagina lees je meer over de spelregels voor het aanvragen van de KrachtvanSalland-cheque voor lokale, sociale initiatieven in Salland.

Initiatieven Sociale Kwaliteit

De provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. In Overijssel zijn in iedere regio 4D-makelaars beschikbaar om initiatieven met sociale kwaliteit te ondersteunen in 2019 en 2020. In Salland is dat Giny Hoogeslag.

4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. Er is per jaar, per regio, een budget van € 25.000 beschikbaar voor deze initiatieven. In Salland heet dit budget de ‘KrachtvanSalland-cheque’. We vinden belangrijk bij het besteden daarvan: een eenvoudige procedure met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie.

Waarvoor is de cheque en welk budget is beschikbaar?

De KrachtvanSalland-cheque bedraagt maximaal € 2.000 (op basis van werkelijk te betalen kosten) en is bedoeld voor inwoners van de regio Salland. Dit betreft de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte:

 • Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner.
 • De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling.
 • Je kunt per initiatiefgroep/aanvrager, evenement of project maximaal 1 keer per jaar een bijdrage krijgen. Het is mooi als je ook anderen mee krijgt om een bijdrage te doen (denk aan de gemeente, fondsen of sponsors).

Aanvragen KrachtvanSalland-cheque

Heb je als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Dan kun je de KrachtvanSalland-cheque aanvragen. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen (zolang het beschikbare budget toereikend is). De besliscommissie besluit maandelijks (behalve in augustus) over de ingediende voorstellen die volledig zijn. Als je een aanvraag indient vóór de 1e van die maand, valt uiterlijk op de 21e van die maand de beslissing.
Goed om te weten:

 • Zodra het eind van het budget in zicht komt worden aanvragen behandeld op volgorde van indienen.
 • Alle ingediende informatie is openbaar, behalve het post/mailadres, rekeningnummer en telefoonnummers ingevuld op het aanvraagformulier.
 • De besliscommissie probeert zo eerlijk mogelijk en met nuchter Sallands verstand te oordelen. Een besluit is definitief (geen discussie achteraf).

Waar word je op beoordeeld?

 1. Het initiatief is nieuw en levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid (ontmoeting, sociale samenhang, sociale inclusie) van de buurt, de wijk of het dorp, liggend in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en/of Raalte.
 2. De beoordelingscommissie weegt de ‘value for money’: hoeveel tijd, materiaal en (eventueel) geld draag je zelf of via anderen bij om het initiatief te realiseren, wat is de meerwaarde voor de omgeving en staat dit in verhouding tot de gevraagde bijdrage?
 3. Je steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in je aanvraag.
 4. Er is aantoonbaar draagvlak: wie wil(len) dit graag? Hoe weet je dat ook anderen dan de aanvrager(s) het een goed idee vinden, waar blijkt dat uit?
 5. Benoem of en hoe het resultaat van het initiatief een effect heeft voor de langere termijn.
 6. Je project is financieel en organisatorisch haalbaar. Je hebt een begroting en dekkingsplan meegestuurd; zet er bij welke bijdragen al zijn toegezegd en welke (nog) niet. Als het de bedoeling is dat het project na de opstart in stand blijft, leg je uit hoe je dit organiseert en betaalt.
 7. De uitvoering van het project start binnen 12 maanden na toekenning van de bijdrage.
 8. Als vergunningen nodig zijn voor je initiatief, dan heb je bij de gemeente gecontroleerd of je die vergunningen zou kunnen krijgen. Bij het aanvragen hoeft dit nog niet binnen te zijn; geef bij je aanvraag dan wel aan welke vergunningen nodig zijn.
 9. Uitvoering is binnen 24 maanden na toekenning afgerond. Verantwoording: foto (of video) van het eindresultaat mailen naar info@stimuland.nl. Deze beelden zijn openbaar en mogen worden verspreid/gedeeld.

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque nìet bedoeld?

 • Initiatieven of activiteiten die al uitgevoerd zijn.
 • Reguliere activiteiten/kosten, (buurt)feesten, exploitatiekosten, onderhoud, reis- en verblijfkosten, onvoorziene kosten, afbetaling van schulden, bijdragen aan goede doelen en investeringen voor particulier bezit.
 • Een bijdrage die je aanvraagt om je eigen uren te bekostigen.
 • Aanbodgerichte initiatieven (denk aan het aanbieden van producten, diensten, activiteiten of evenementen door organisaties of bedrijven).

Besliscommissie

 • In de besliscommissie zitten:
 1. minimaal 3 leden van de Lokale Actie Groep (LAG Leader Salland), in overleg onderling roulerend
 2. minimaal 2 mensen van Doorpakken Salland (besliscommissie of doorpakker), in overleg onderling roulerend
 3. minimaal 3 dorps/kerncontactambtenaren of wijkmanagers: van elk van de 3 Sallandse gemeenten 1, in overleg onderling roulerend.
 • Verder is elke Sallander die in de besliscommissie wil welkom; je kunt je aanmelden via de 4D-makelaar. Je zit in de besliscommissie op persoonlijke titel: niet nàmens een organisatie, maar je neemt natuurlijk wel je kennis en netwerk mee. Je hebt hart voor Salland en gaat voor het algemeen belang. Een lid van de besliscommissie mag geen aanvraag doen.
 • Je bent beschikbaar om aanvragen tijdig en met aandacht te lezen en beoordelen: kort na de 1e van de maand. Heb je belang bij een ingediende aanvraag of ben je op een andere manier direct betrokken, dan geef je dat aan bij de andere leden en beslis je die maand over geen van de aanvragen mee.
 • De besliscommissie bepaalt onderling hoe besluitvorming praktisch gaat. In ieder geval geldt: informatie is openbaar, inclusief genomen besluiten en de reden(en) voor toe- of afwijzing.

Hoe kun je aanvragen?

Het is handig om je initiatief vóór indiening met de 4D-makelaar Salland te bespreken: Giny Hoogeslag, e-mailadres giny@dekrachtvansalland.nl, mobiel 06 1348 8937.

Je kunt de aanvraag via een ingevuld aanvraagformulier (Word-bestand, 280 KB) indienen, door deze te mailen naar Lucie Otten: lotten@stimuland.nl. Controleer of je de bevestiging van indienen hebt ontvangen. Stimuland stuurt het formele besluit aan de initiatiefnemer en maakt de eventuele bijdrage aansluitend over.

LEADER Salland: Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Aanvraagformulier KrachtvanSalland-cheque  docx 279,5 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht