Ga direct naar de inhoud van de pagina

Boeiend Salland Café over vernieuwingen en collectieve aanpak in energie

Op donderdag 11 oktober kwamen circa 80 Sallanders naar het Salland Café ‘Daar krijg je energie van!’

We startten met een excursie naar het zonnepark van Energiecoöperatie Endona in Heeten. Het 1e park in eigendom van inwoners van een dorp. Het park levert met zo’n 7750 panelen voldoende stroom voor circa 600 huishoudens. Wanneer je stroom afneemt, wordt deze letterlijk ‘om de hoek’ geproduceerd! Inwoners participeren in het park door de aankoop van certificaten.

Vervolgens schoven we aan in het Salland Café in ’t Trefpunt in Heeten. Wethouder Frank Niens van gemeente Raalte beet het spits af: “De verduurzaming van de samenleving vindt plaats op 3 niveaus: het huishouden, de wijk of gemeente en regionaal niveau. Gemeente Raalte zet stappen op alle niveaus.”

Bekijk het videoverslag van het Salland Café 'Daar krijg je energie van!' (2 minuten, 23 seconden).

Naar een YouTube filmpje

Energiemix

Leander Broere, projectleider Natuur & Ruimte van Natuur en Milieu Overijssel, vertelde een boeiend verhaal (pdf, 926 KB) over de Energiemix. De opgave voor West-Overijssel is 23% duurzame energie in 2023. Regionaal en lokaal moeten we bepalen hoeveel energie moet komen uit wind, zonnevelden, zonnepanelen op daken, biomassa, etcetera. Elke gemeente zal daarin een andere keuze maken, maar regionaal kun je elkaar ook de hand toesteken. Leander: “Daarbij vindt Natuur en Milieu Overijssel dat 50% van de initiatieven van onderop moet komen. Bewoners moeten kunnen participeren.”

Zonnepark en slim netwerk (GridFlexproject) Heeten

Edward Weenink, voorzitter van de Energiecoöperatie Endona, nam ons mee in het proces van de totstandkoming van het zonnepark Heeten. Het park is voor 90% gefinancierd door het Energiefonds Overijssel (lening) en 10% met een overbruggingskrediet. Door zoveel mogelijk inwoners te laten participeren in het park kan het krediet worden terugbetaald. Je kunt zijn presentatie terugkijken (pdf, 2,8 MB).
 
Het door Endona opgezette GridFlexproject is een pilotprogramma dat onderzoek doet naar de mogelijkheden om in het Heeten een slim netwerk te realiseren. Edward: “Het buurtteam benadert bewoners om mee te doen. Opgewekte energie en energiegebruik worden zo goed mogelijk in evenwicht gebracht. Zo lever je een teveel aan energie niet meer aan het elektriciteitsnet, maar aan je buurman die meer nodig heeft, of je slaat het op in duurzame zeezoutbatterijen. Op deze manier vorm je als buurt een zelfstandig zelfvoorzienend netwerk.” Inmiddels zijn er in de wijk slimme kastjes geplaatst om patronen in het energieverbruik te registreren. Ook zijn in een aantal woningen zeezoutbatterijen geplaatst  om ervaring op te doen met het opslaan van energie.

Energieloket Salland

Jan Oosterwechel vertelde hoe de 5 energievakmannen van Raalte en Olst-Wijhe te werk gaan. Inwoners kunnen zich via energieloketsalland@gmail.com aanmelden voor een gratis advies van 2 uur of een energiescan. De energievakmannen proberen inwoners zo te bewegen om duurzaamheids-maatregelen te treffen, energie op te wekken en het huis toekomstbestendig te maken. Ook een Aardscan, een rekenprogramma om besparingen te bereken, behoort tot de mogelijkheden. In Deventer kunnen inwoners een vergelijkbaar advies krijgen van de wooncoaches van de Deventer Energiecoöperatie. Bekijk de presentatie van Energieloket Salland (pdf, 430 KB).

Salland zet nog meer stappen in collectieve aanpak in energie

We sloten af met interviews met initiatiefnemers uit Salland die werken aan een collectieve aanpak in energie. Een greep uit de antwoorden:

RKSV Rohda Raalte wil met partners een smart grid gaan vormen. Frank van Rossum van Rohda vertelt over de uitdagingen: “Die liggen op dit moment vooral aan de kant van de stakeholders. Hoe krijgen we juridisch en fiscaal een goede organisatie waarmee we het slimme netwerk kunnen oprichten.”

Gerjan Ananias en Karel Horn vertellen in het kort waar Co-Stroom Bathmen voor gaat; het verbinden van burgers en boeren in energie. Karel: “Een van onze boeren wil bijvoorbeeld een zonnepark van 12 hectare starten. Daarmee kunnen we heel Bathmen van energie voorzien.”

Waar loop je tegenaan als je als collectief van particulieren samen zelfstandige wooneenheden én gezamenlijke ruimten wilt bouwen? Bob van Vreeswijk van Vriendenerf Olst: “1 warmtepomp voor alle woningen was niet mogelijk; daarmee verloren we te veel vermogen. Nu heeft elk huishouden een warmtepomp. In de gezamenlijke ruimte op het vriendenerf staan wel wasmachines voor gezamenlijk gebruik.”

Informatiemarkt

Elk initiatief presenteerde zich ook op de informatiemarkt. Zo konden de deelnemers onder het genot van een drankje nog even met de sprekers verder praten.

Als Sallander loont het om zelf stappen te zetten naar een energiezuinige woning. Maar deze avond leerde ons dat we samen véél grotere stappen kunnen zetten. Dus sla de handen ineen en zet de 1e stap!

Lees meer over de duurzame initiatieven in Salland.

 

Geen kalenderitems gevonden.