Ga direct naar de inhoud van de pagina

‘Erven in beweging’ maakt nieuwe functie mogelijk

Na intensief traject met verschillende partijen maar vooral ook agrarische ondernemers is bij gemeente Raalte de beleidsnota ‘Erven in beweging’ op 17 december 2017 door de raad vastgesteld.

De beleidsnota geeft aanvullende mogelijkheden om erven in het buitengebied die hun agrarische functie verloren hebben, een nieuwe invulling te geven. 2 nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd: 

  1. Een sloopbank die mogelijk maakt dat oude gebouwen alvast worden gesloopt en op een later moment als compensatie in een ontwikkeltraject worden ingebracht.
  2. Een schuur-voor-schuur-regeling die (onder voorwaarden) mogelijk maakt te slopen ten gunste van extra bouwmogelijkheden op een ander erf. 

Verder zijn bestaande regelingen zoals Rood-voor-Rood en de regeling voor vervolgfuncties (nieuwe bedrijvigheid op vrijkomende erven) enigszins aangepast zodat deze beter aansluiten op actuele ontwikkelingen. Voor gedetailleerde informatie zie de website van gemeente Raalte.

In de flyer (pdf, 415 KB) vind je meer informatie en de contactpersonen van de gemeente Raalte waar je terecht kunt met vragen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Flyer Erven in beweging  pdf 415,4 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht