Ga direct naar de inhoud van de pagina

Gezamenlijke evaluatie Lokale Actie Groep Salland en Achterhoek

De uitvoering van LEADER De Kracht van Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG).

De LAG bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, cultuur, zorg en overheden (gemeenten en waterschappen).

Wat doen we goed en wat kan beter?

Het is goed om als LAG je eigen functioneren kritisch te durven bekijken. Begin maart is samen met de LAG van de Achterhoek een gezamenlijke evaluatie gehouden, waarbij je elkaar gericht de spiegel voorhoudt. Wat doen we goed en wat kan beter? Aan bod kwamen onderwerpen als werkwijze, proces en taken van de LAG, de (beoordeling van de) kwaliteit en kwantiteit van projecten in je gebied en de manier waarop de communicatie per LAG wordt aangepakt.

Aandachtspunten

Aandachtpunten zitten met name in wat praktische punten rond de beoordeling en daarnaast het doorlopend actief en gericht leggen van verbindingen binnen je eigen netwerk, door alle LAG-leden. Verder blijken er veel overeenkomsten tussen beide gebieden, onder andere in de manier waarop de LAG functioneert. Ook zijn er in beide gebieden mooie projecten die al in uitvoering zijn.

Schipbeek als verbinding tussen gebieden

De evaluatie werd gehouden bij De Pothaar in Loo (Bathmen). Het verhaal over de rijke geschiedenis - in relatie tot de naastgelegen Schipbeek – biedt kansen voor gezamenlijke planvorming tussen initiatiefnemers/ondernemers in verschillende gebieden, met de historie van de Schipbeek als leidraad. Over verbindingen leggen gesproken: wordt vervolgd!