Ga direct naar de inhoud van de pagina

3 nieuwe Leaderprojecten van start

3 projecten in Salland kunnen van start dankzij een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeente(n). De projecten dragen bij aan een vitaal Salland.

Salland kan gebruikmaken van Europese Leadergelden voor plattelandsontwikkeling. In 2016 en 2017 ontvingen al 10 Leader-projecten een bijdrage. Nu zijn er weer 3 nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om de volgende projecten.

Stichting Doorpakken Salland

Doorpakken Salland wil innovatieve en duurzame initiatieven stimuleren die de welvaart en het welzijn in Salland bevorderen. De initiatieven worden ondersteund met een kleine financiële bijdrage uit een Sallands fonds met privaat geld, coaching en het bieden van een platform en contacten in het Sallandse netwerk en daarbuiten.

Doorpakken Salland ontvangt € 91.227 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte). De Leader-bijdrage wordt gebruikt voor de opstart van dit initiatief.

VanHier en vanDaar (Olst)

Met het project vanHIER en vanDAAR bouwt Olst aan een sociaal culturele marktplaats in de hal van het Holstohus. Een plek voor ontmoeting, waar Fairmade artikelen van Hier (bijvoorbeeld gemaakt door Overkempe) en van Daar (uit Derde Wereld landen) worden verkocht. Waar kwetsbare mensen werken in een creatieve, hippe en duurzame omgeving en waar startende ondernemers een kickstart kunnen krijgen. Een marktplaats waar kennis en deskundigheid breed gedeeld worden.

VanHier en VanDaar ontvangt € 65.314 (50% EU, 25%% provincie Overijssel, 25% gemeente Olst-Wijhe). De Leader-bijdrage wordt gebruikt om de hal van het Holstohus geschikt te maken voor deze innovatieve aanpak.

Duurzame accommodaties Mariënheem

Duurzaam Mariënheem heeft het plan opgepakt om Sportcentrum ‘t  Asspel, Gemeenschapscentrum De Schalm en de kerk in 1 aanpak te verduurzamen. Het betreft een van de concrete acties die voortkomen uit ‘Duurzaam Mariënheem’. Doel van ‘Duurzaam Mariënheem’ is om zo veel mogelijk dorpsgenoten te betrekken bij het duurzamer maken van het dorp. Er worden 400 zonnepanelen geplaatst, kerk en sportcentrum krijgen warmtepompen en het sportcentrum krijgt LED-verlichting. Door de energiekosten van deze gebouwen te verminderen kan iedereen gebruik blijven maken van de voorzieningen. Dat is belangrijk omdat ontmoeting de basis is van een leefbaar dorp.

De werkgroep ontvangt € 90.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Raalte).

Voorwaarde voor de Leader-bijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen.