Ga direct naar de inhoud van de pagina

Dorpshuis Herxen en Nieuw Sion krijgen Leaderbijdrage

2 projecten in Salland kunnen van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeenten. De projecten dragen bij aan een vitaal Salland.

Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Salland kan gebruikmaken van Europese Leadergelden voor plattelandsontwikkeling. Sinds 2016 ontvingen al 13 Leader-projecten een bijdrage. Nu zijn er weer twee nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om:

Dorpshuis Herxen 2.0, spil voor leefbaarheid

Stichting Dorpshuis Herxen ontvangt € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Olst-Wijhe). De Leader-bijdrage is bedoeld om het gebouw en het buitenterrein te vernieuwen en volledig bereikbaar te maken voor mensen met een fysieke beperking. De entree en de toiletten worden aangepakt en het terras en buitenterrein worden opnieuw ingedeeld.

Daarnaast willen de initiatiefnemers de energiekosten verminderen door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Ook wordt het klimaat en de akoestiek aangepakt en worden ruimten uitgebreid. Er komen nieuwe sociale, culturele en educatieve activiteiten om de saamhorigheid en levendigheid in Herxen te stimuleren en vereenzaming of isolement tegen te gaan.

Door het dorpshuis klaar te maken voor de toekomst, wordt een belangrijke spil voor de leefbaarheid in Herxen veiliggesteld. Voorwaarde voor de Leader-bijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen.

Renovatie gastenhuis en entree klooster Nieuw Sion

Stichting Nieuw Sion ontvangt € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Deventer). De Leader-bijdrage is bedoeld om in het gastenhuis 14 slaapplaatsen, douches en toiletten te realiseren, de brandveiligheid te verbeteren en het verblijf te isoleren. Daarnaast wordt de entrée gerenoveerd en wordt de toegankelijkheid voor invaliden sterk verbeterd.

Daarmee wordt dit deel van het klooster geschikt gemaakt voor het ontvangen van gasten die een meerdaagse retraite volgen. Bovendien kan dit deel van het klooster dan verhuurd worden en zo nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Uiteindelijk moet er een eigentijdse kloostergemeenschap ontstaan waar mensen op adem kunnen komen en zichzelf hervinden in de ontmoeting, in de stilte en middels spiritualiteit.

Naast Leader zijn er ook private fondsen die bijdragen aan de renovatie van het gastenhuis van Klooster Nieuw Sion. Zo heeft het bestuur van de A.G. Schoorlemmerstichting te Heeten besloten een subsidie ter grootte van € 150.000,- te verstrekken. Enkele andere fondsen - die anoniem wensen te blijven - dragen bij met kleinere giften.

Ook een projectidee starten met Leader?

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op met een van de Leadercoördinatoren:

 

Geen kalenderitems gevonden.