Ga direct naar de inhoud van de pagina

27 september 2018, Olst: ‘De meerwaarde van ecodorpen’

Het Nederlandse Ecodorpennetwerk organiseert op donderdag 27 september 2018 van 10.00 tot 16.30 uur een symposium over de rol van ecodorpen.

Het symposium gaat over de positieve rol die ecodorpen kunnen spelen bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en het halen van verschillende duurzaamheidsdoelen.

Initiatiefnemers van ecodorpen, provincies, gemeenten en andere geïnteresseerden kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Met een excursie naar de aardehuizen.

Laat je inspireren!

Laat je inspireren door voorbeelden van projecten uit binnen- en buitenland die tonen hoe ecodorp-initiatieven in samenwerking met hun gemeente aan deze doelstellingen bijdragen, waar zij tegenaan lopen en waar kansen liggen. Een afwisselende dag met presentaties, dialoogsessies, verdiepende workshops, match-making en een intentieverklaring.

Burgerinitiatieven in de nieuwe Omgevingswet

Gemeenten staan voor grote duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering, lokale werkgelegenheid, een gezonde en sociale leefomgeving en duurzame voedselproductie. Deze opgaven zijn vaak te groot voor overheden alleen. Gelukkig nemen steeds meer burgers het initiatief om hier een bijdrage aan te leveren, waaronder de initiatiefnemers van ecodorpen.

Gemeenten kunnen bij de realisatie van dit soort projecten een inspirerende en verbindende rol vervullen. Deze wederzijdse afhankelijkheid en positieve samenwerking past naadloos in de komende nieuwe Omgevingswet, waar veel ruimte is voor ondersteuning van burgerinitiatieven.

Wat is een ecodorp?

Een ecodorp is een particulier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap met als doel sociaal, economisch en ecologisch duurzaam te zijn. Wereldwijd zijn er al vele honderden ecodorpen. In het hele land zijn de laatste jaren veel nieuwe initiatieven gestart en gerealiseerd. De ecodorpen zijn georganiseerd in het Nederlandse ecodorpennetwerk, dat actief lid is van het Global Ecovillage Network.

In de praktijk blijkt dat het vaak vele jaren duurt of zelfs onmogelijk lijkt om daadwerkelijk een ecodorp neer te zetten. Los van de hoge grondprijzen, is het voor ambtenaren vaak moeilijk om dit soort nieuwe initiatieven in te passen binnen de huidige wet- en regelgeving. In dit symposium zoeken we samen naar nieuwe ingangen.

Programma, kosten en aanmelden

Locatie: Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst. De kosten bedragen € 195, inclusief lunch, netwerkbijeenkomst en rondleiding ‘Aardehuizen Olst’. Bekijk het definitieve programma van het symposium. Aanmelden via de website van Eventbrite.

 

Geen kalenderitems gevonden.