Ga direct naar de inhoud van de pagina

Uitvoering pilot landschapsbeheer van start

Provincie Overijssel heeft het bidbook Salland geaccepteerd en een subsidiebijdrage van bijna 1 miljoen euro toegezegd voor het langjarig beheer van landschapselementen.

Deze zomer heeft Kostbaar Salland een bidbook aangeboden aan provincie Overijssel. In dat bidbook zijn de kansen en mogelijkheden voor langjarig beheer van bestaande en nieuwe landschapselementen beschreven. In 4 deelgebieden hebben enthousiaste mensen hun idee├źn en plannen aangegeven. Dat betreft Lettele, Olst-Zuid, Heino-Raalte en de omgeving Lierderholthuis (Land van Waarde).

Langjarig beheer

Het is de ambitie van Kostbaar Salland om samen met al die enthousiaste mensen in Salland 45-50 hectare aan landschapslementen langjarig te gaan beheren. Het mooie landschap blijft niet vanzelf mooi, maar vraagt periodiek onderhoud. Soms is herstel nodig. Waar mogelijk worden er nieuwe landschapselementen aangelegd.

Uitvoering voorbereiden en cofinanciering regelen

De provincie steunt onze ambitie met een forse subsidiebijdrage. Nu gaat Kostbaar Salland samen met initiatiefnemers, gemeenten en andere betrokkenen de uitvoering voorbereiden. De plannen worden concreet uitgewerkt. Ook gaat Kostbaar Salland aan de slag om de nog benodigde cofinanciering te realiseren. En daarna gaat het beheer en onderhoud van start, waarbij er gestreefd wordt naar afspraken voor 21 jaar beheer.

Meer informatie over Stichting Kostbaar Salland en landschapsbeheer vind je op de website www.kostbaarsalland.nl.