Ga direct naar de inhoud van de pagina

Pilot natuur-inclusieve landbouw New Deal Salland

In de landbouw was de stimulans en het beleid sinds de vijftiger jaren sterk gericht op productiemaximalisatie. We betaalden daardoor steeds minder voor voedsel, maar de welvaart die dat met zich meebracht, ging gepaard met hoge kosten.

We staan voor de uitdaging om de huidige, intensieve wijze van voedselproductie aan te passen en te combineren met de ontwikkeling van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid.

Sleutel voor verbeteringen

Het College van Rijksadviseurs (CRa) laat met Panorama Nederland zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. In het hoofdstuk ‘Rijk Boerenland’ spreekt het CRa de ambitie uit voor een New Deal tussen boer en maatschappij, die zorgt voor een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap.

Behoefte aan experimenteerruimte en perspectief

Het CRa wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de New Deal door het landschap als uitgangspunt te nemen in de zoektocht naar een volhoudbare landbouw en nieuwe verdienmodellen voor de boer. Dat doet het CRa vanuit haar rol als onafhankelijk adviescollege en met haar expertise op het vlak van het ruimtelijk ontwerp.

Bij individuele boeren, het bedrijfsleven en in de regio’s begint een steeds grotere behoefte te ontstaan aan experimenteerruimte en perspectief. Het is van groot belang om concrete en aansprekende voorbeelden te ontwikkelen op gebiedsniveau: hoe ziet die landbouw en dat landschap van de toekomst eruit en hoe verdient een boer daarin zijn brood?

De zandgrond van Salland als pilotgebied

De partners van Salland Deal zijn vanuit de zoektocht naar een eigen visie en integrale aanpak voor gebiedsontwikkeling in contact gekomen met het College van Rijksadviseurs. In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor landschaps-inclusieve landbouw zijn door het CRa in Nederland drie gebieden uitgekozen als pilotgebied (een klei, veen en zandgrondgebied). Het CRa en Salland Deal kozen Salland voor de pilot zandgrondgebied.  Er wordt met stakeholders gezocht naar perspectieven voor een natuur-inclusieve landbouw.

Zie ook de website van het College van Rijksadviseurs. Bekijk de projectpagina over New Deal voor meer informatie.