Ga direct naar de inhoud van de pagina

KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Vaak kun je bij je gemeente goede ondersteuning krijgen.

Je kunt bovendien een bijdrage tot € 1.000 vragen uit het ‘4D-budget’ van provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Dus wat let je: Durf, Deel, Denk en Doe!

Wat is 4D?

Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Salland kan je contact opnemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag. Zij werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn.

In Salland is in 2020 € 25.000 beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed.

Resultaten 2019

In 2019 zijn al 17 mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque. Een paar reacties van initiatiefnemers:

Dinian van de Weghe, Halte Z: “We hebben een ruimte ingericht met mooie sportspullen waarbij onze jongeren hebben meegedacht. Het zijn vaak jongeren die niet naar de sportschool durven of kunnen, maar wel naar Halte Z komen.”

Frank van der Linden, Taakgroep Kennismaken en Ontmoeten: “Op zaterdag 22 juni hebben wij in Diepenveen ons midzomerevenement gevierd. Met dank aan de bijdrage van de Kracht van Salland hebben wij het programma in de ochtend kunnen uitbreiden met een mooi concert voor de oudere inwoners van Diepenveen.”

Marion Kogelman, werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem: “Zaterdag 13 juli hebben we een mooie workshop gehad en daarnaast is ’s morgens een groep mensen creatief aan de slag geweest met bloemen. Zij hebben bloemstukken gemaakt voor de aankleding van de kerk en omgeving.”

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling.

Aanmelden

Verzoeken die vóór 1 maart 2020 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk eind maart uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen. Bij het toewijzen van de cheques is de kwaliteit van het initiatief leidend, pas daarna de volgorde van aanmelding. Download de spelregels (pdf, 240 KB) en het aanvraagformulier (docx-bestand, 1 MB).

Meer info of vragen?

Bel dan met 4D-makelaar Giny Hoogeslag: 06 - 13 48 89 37.