Ga direct naar de inhoud van de pagina

Welke vragen krijgen de erfcoaches? Kijk wat ze voor jou kunnen betekenen!

In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn sinds juni 2019 erfcoaches actief. Welke vragen krijgen zij zoal aan de keukentafel, en wat kunnen zij voor de erfeigenaren betekenen?

De erfcoaches Jantine Haverkamp (Raalte) en Yvonne In ’t Veld (Deventer en Olst-Wijhe) zijn het 1e aanspreekpunt voor erfeigenaren in het buitengebied. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken. Neem bijvoorbeeld de volgende 3 situaties.

Nieuwe inwoners met een groot erf

Een jong stel is uit de Randstad naar Salland verhuisd en heeft een voormalige boerenwoning met een flink erf gekocht. Nu de woning opgeknapt is, willen ze met het erf aan de slag. “Wij willen het erf streekeigen inrichten en oude landschapselementen met heggen en knotwilgen herstellen.” De erfcoach kan meedenken en helpen met het aandragen van deskundigen op het gebied van inrichten van erven.

Melkveehouder met verouderde stallen

Een man en een vrouw met jonge kinderen hebben een maatschap met de ouders van de man. De stal voor het melkvee is verouderd en op het dak ligt asbest. Ze willen graag door met boeren, maar voor investeringen krijgen ze geen geld van de bank. Ze nemen contact op met een erfcoach en gaan in gesprek over wat zij graag willen en wat mogelijk en haalbaar is. De ouders, die ook op het erf wonen zijn betrokken bij de plannen en de overname van het bedrijf is in gang gezet. “De keukentafelgesprekken hielpen ons om nieuwe ideeën op te doen en stappen te zetten voor onze toekomst en die van de kinderen.”

Verduurzamen van een erf

Een agrariër met een gemengd bedrijf wil zijn erf verduurzamen. Een warmtepomp, zonnepanelen, een kleine windmolen, isoleren, ledverlichting…”Er zijn zoveel mogelijkheden, van welke investering krijg ik geen spijt?” Hij heeft zich verdiept in allerlei subsidies, “maar het zijn regels, regels en nog eens regels”. Een erfcoach weet wie kan adviseren over duurzame investeringen en welke subsidies hiervoor zijn.

Erfcoaches gaan met u in gesprek

Bovenstaande voorbeelden zijn een greep uit de vele vragen die aan de erfcoaches gesteld worden tijdens de keukentafelgesprekken. Zij helpen u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten zodat u met een goed gevoel aan de slag kan. Zij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket. Daarbij zetten de erfcoaches de kennis en contacten bij de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en het netwerk De Kracht van Salland in.

De erfeigenaren waar de erfcoaches op gesprek zijn geweest geven aan dat het prettig was om met een onafhankelijk persoon in vertrouwen hun ideeën of zorgen te bespreken. Door in gesprek te gaan met een erfcoach worden ze aan het denken gezet en gaan ze actief bezig met het realiseren van hun toekomstig erf.

Heb je vragen aan de erfcoaches? Zet dan de 1e stap en neem contact op met 1 van de erfcoaches:

Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als erfcoach in Salland.

Naast en in samenwerking met de erfcoaches is Cor Bosch tot eind 2021 als contactpersoon buitengebied in de gemeente Raalte actief. Gemeente Raalte is de trekker voor de inzet van deze contactpersoon buitengebied.

Meer informatie lees je op de www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches.