Ga direct naar de inhoud van de pagina

3 interessante mogelijkheden die jouw project of idee een kick-start geven

Inwoners en organisaties uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunnen hun project of idee een kick-start geven. Hoe? Door de kennis en contacten van de 3 gemeenten en het netwerk De Kracht van Salland in te zetten.

Daarvoor zijn er 3 interessante mogelijkheden. Bepaalde initiatieven kunnen zich ook aanmelden voor een bijdrage. Dus kom maar op met je plan!

4D-aanpak voor lokale initiatieven

Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. Initiatiefnemers kunnen gebruikmaken van de kennis en contacten uit het netwerk De Kracht van Salland. Daarnaast kan er een KrachtvanSalland-cheque worden aangevraagd van maximaal € 1000 voor eenmalige kosten.

  • Voor welke projecten?

Voor kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. Je kunt als organisatie of inwoner een aanvraag indienen. Verzoeken die vóór 1 maart 2020 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk eind maart uitsluitsel of ze een KrachtvanSalland-cheque ontvangen.

  • Contact

Voor vragen en aanmelden neem je contact op met de 4D-makelaar: Giny Hoogeslag: 06 - 13 48 89 37 of giny@dekrachtvansalland.nl.

Bekijk meer informatie.

Leader-De Kracht van Salland

Leader is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. De uitvoering van Leader-De Kracht van Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een Leader-bijdrage aanvragen bij de LAG.

  • Voor welke projecten?

De LEADER-bijdrage is bedoeld voor grotere projecten, waarvan de kosten globaal tussen de € 60.000 en € 200.000 zijn. Het project moet het platteland van Salland economisch, ecologisch of sociaal versterken (people, planet èn profit). Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook individuele ondernemers in aanmerking komen voor een Leader-bijdrage. Reguliere bedrijfsinvesteringen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

  • Contact

De Leader-coördinatoren kunnen je meer vertellen over de selectiecriteria, voorwaarden en aanmelding:

Bekijk meer informatie.

Erfcoaches Salland

In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn 2 erfcoaches van provincie Overijssel actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de 3 gemeenten en De Kracht van Salland in om erfeigenaren in het buitengebied te helpen. Ze denken met de erfeigenaren mee over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen om het erf te verduurzamen en te verbeteren.

  • Voor welke vragen en projecten?

De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men kan zetten. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

  • Contact

Zet de 1e stap en neem contact op met een erfcoach:

Bekijk meer informatie.