Ga direct naar de inhoud van de pagina

Initiatiefnemer in het onderhoud van Sallandse landschap? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Wij willen landschapselementen behouden en daarmee het Sallandse landschap. Daarom is vanuit de Salland Deal het project ‘Landschapsbeheer 2.0 Salland’ gestart.

In dit project verkennen we een vernieuwende methode voor langdurig landschapsbeheer, door kennis, mankracht en financieringsbronnen van verschillende ‘groene’ initiatieven bij elkaar te brengen. Doet en denkt jouw initiatief mee?

Om te verkennen in welke gebieden de meeste initiatieven aanwezig zijn om in samenwerkingsverband te werken aan langdurig landschapsbeheer is de netwerkorganisatie Salland Deal* op zoek naar initiatieven die zorg dragen voor het behoud van het Sallandse landschap.

Dit kan zijn door het onderhoud van landschapselementen, het aanleggen van landschapselementen of door het co-financieren van het onderhoud. Een inventarisatie van initiatieven moet eind februari 2019 leiden tot een keuze in 2 pilotgebieden. In deze pilotgebieden gaan we dit voorjaar aan de slag om ‘groene’ initiatieven te verbinden en te versterken.

Meld jouw initiatief aan

Ben je betrokken bij een initiatief en lijkt je het gaaf om samen met ons op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen en samenwerkingsverbanden om landschapsbeheer in de toekomst te kunnen verzekeren? Meld jouw initiatief dan vóór 25 februari via www.kostbaarsalland.nl aan voor het project ‘Landschapsbeheer 2.0 Salland’ en maak kans op dat jouw ‘groene’ initiatief ondersteund wordt.

*Een samenwerking tussen Stichting Kostbaar Salland, Landschap Overijssel, IJssellandschap, LTO Noord Salland, ANV Groen Salland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Raalte, Gemeente Olst-Wijhe, Gemeente Deventer en pachtersvereniging Deventer en omstreken.