Ga direct naar de inhoud van de pagina

Bijpraatsessie ‘Hoe overleeft onze natuur klimaatverandering?’

Dat was even schrikken tijdens de warme droge zomer vorig jaar. De heide lag er dor en doods bij.

Het hoogveen viel droog en dreigde af te sterven. Zeldzame vissen – als de Beekprik en de Elrits – crepeerden in de laatste restjes modder en takken vielen van de bomen. In enkele maanden tijd werd duidelijk hoe kwetsbaar de natuur is.

In deze 2e ‘Bijpraatsessie Klimaat’ bieden Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een uniek inkijkje in de invloed van klimaatverandering op de natuur. Aansluitend bespreken zij met de deelnemers wat dit voor consequenties heeft, voor hun en jouw inzet voor een veerkrachtige, klimaatbestendige natuur in eigen buurt of regio.

Ignace Schops

Met een inleiding van Ignace Schops, winnaar van de Goldman Environmental Prize - de groene Nobelprijs voor natuurbehoud; tevens lid van het Climate Leadership Corps van Al Gore en directeurvan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Praktische informatie

  • Waar: Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, Deventer
  • Wanneer: 5 maart 2019
  • Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30
  • Kosten: €10 / vrijkaartje voor leden en partners Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
  • Aanmelden via de website Natuur en Milieu Overijssel.