Ga direct naar de inhoud van de pagina

Plukstroken in de bebouwde kom van Raalter dorpskernen

Groen, samen doen! Dat is het nieuwe beleidsplan van de gemeente Raalte. Samen met bewoners en ondernemers het groenbeleid oppakken en met veel kennis en enthousiasme tot mooie resultaten komen.

Plukstroken in de bebouwde kom

1 van de ambities is het bevorderen van de biodiversiteit in de gemeente. ‘Hieruit is het idee voortgekomen om zogenaamde ‘plukstroken’ te realiseren in de bebouwde kom,’ vertelt Hennie Rodijk, beleidsmedewerker openbare ruimte en trekker van het groenbeleid bij de gemeente Raalte. ‘Een plukstrook is in feite een groenstrook die met een zaadmengsel van wilde bloemen is ingezaaid waar bewoners bloemen kunnen plukken.’

Welke locaties zijn geschikt?

‘We hebben aan bewoners gevraagd op welke locaties zij graag een plukstrook zouden willen. Dat leidde tot 50 ingestuurde locaties,’ vertelt Arie Wassink, groenbeheerder bij de gemeente Raalte. Het was aan de gemeente om vervolgens tot een geschikte selectie te komen. ‘Sommige locaties bleken ongeschikt voor een veilige en levensvatbare plukstrook. Zij bevonden zich bijvoorbeeld in een middenberm van een doorgaande weg of hadden een ondergrond die niet geschikt was,’ schetst Wassink.

Enthousiasme is groot

‘Wat verder opviel was dat voor 3 dorpen geen locaties waren aangedragen, terwijl we als gemeente toch graag in elke dorpskern minimaal 1 plukstrook wilde aanleggen,’ licht Wassink toe.  De gemeente besloot uiteindelijk om 10 locaties voor plukstroken aan te wijzen, waaronder ook in de 3 dorpen waar bewoners niets hadden ingediend.

De gemeente informeerde de direct omwonenden van de groenstroken. ‘Het enthousiasme voor de aanleg van de plukstroken was groot, maar helaas kwam uit een dorp met door de gemeente aangewezen groenstrook weerstand. De plukstrook zou volgens de omwonenden leiden tot een verrommeling van de openbare ruimte,’ vervolgt Wassink. Uiteindelijk is deze plukstrook dan ook niet aangelegd.

Op dit moment verkent de gemeente of en hoe deze stroken op meer plekken in Raalte gerealiseerd kunnen worden. ‘Een mooi voorbeeld hoe we stap voor stap samen werken aan meer en kwalitatief hoogwaardig groen in onze dorpen,’ vult Rodijk aan.

Door het jaar heen steeds een ander aanzicht

Nu de plukstroken gerealiseerd zijn, blijkt dat het aanzicht van de stroken gedurende het jaar, maar ook per jaar, verschilt. ‘Verschillende soorten bloemen ontkiemen op verschillende momenten gedurende een jaar. Daarnaast groeien er ook plantensoorten die zich niet in het zaadmengsel bevonden, maar ook niet groeiden op de gazons in de oude situatie,’ vertelt Wassink. ‘Dit laat mooi zien hoe biodiversiteitsstroken een kweekvijver voor pioniers zijn.’