Ga direct naar de inhoud van de pagina

KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt?

Vaak kun je dan al bij je gemeente goede ondersteuning krijgen. Vanaf half maart 2019 kan je bovendien een bijdrage tot € 2.000 vragen uit het ‘4D-budget’ van de provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Verzoeken die vóór 1 april zijn ontvangen, krijgen in april uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen.

Wat is 4D?

Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Salland staat 4D-makelaar Giny Hoogeslag paraat om jouw initiatief met sociale kwaliteit te ondersteunen in samenwerking met de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte. De ondersteuning van de 4D-makelaar kan dus ook bestaan uit concrete tips en netwerk.

In Salland is in 2019 en 2020 per jaar € 25.000 beschikbaar voor deze initiatieven met sociale kwaliteit. Uitgangspunten zijn: een eenvoudige procedure met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. Dus wat let je: Durf, Deel, Denk en Doe!

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Je kunt per initiatiefgroep/aanvrager, evenement of project maximaal 1 keer per jaar een bijdrage krijgen van maximaal € 2.000. Het is mooi als je ook anderen meekrijgt om een bijdrage te doen (denk aan de gemeente, fondsen of sponsors).

Meer info of vragen?

Kijk op www.dekrachtvansalland.nl/4d voor alle informatie of bel met 4D-makelaar Giny Hoogeslag, telefoonnummer 06 1348 8937.