Ga direct naar de inhoud van de pagina

De kracht van netwerken: inwoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun eigen gebied

Op 11 en 12 april kwamen 400 mensen uit heel Europa in Brussel bij elkaar op het NetworX event.

Deze 2-daagse stond in het teken van netwerken, “als werkwoord èn als zelfstandig naamwoord”, zoals LEADER-collega Bart Soldaat samenvatte. “In Overijssel verknopen we meerdere programma’s en thema’s binnen onze regionale netwerken” vertelt Giny Hoogeslag. Zij en Juliëtte Huis in ’t Veld waren vanuit hun rol als LEADER-coördinator uitgenodigd om hun Europese collega’s te vertellen over de succesvolle aanpak in Overijssel.

Juliëtte is coördinator voor LEADER-Noordoost Twente, Giny vervult deze coördinerende rol samen met Mireille Groot Koerkamp voor LEADER-De Kracht van Salland. Giny vertelt: “Het mooie is dat er ruimte is om dat verknopen van programma’s en thema’s in ieder gebied weer anders te doen. Belangrijk, want elk gebied is anders. En de aanpak dus ook.“

Transparantie en kennis delen

“De paraplu (pdf 435 KB) is een daarvoor een mooi beeld: binnen het regionale netwerk verknopen we ieder op een eigen manier thema’s als ondernemerschap, zorg, toerisme, landbouw, sport en cultuur. De uitvoering kan via programma’s van de gemeenten, LEADER, 4D of bijvoorbeeld Doorpakken Salland en/of het Twentefonds. Iedereen in het gebied is welkom om aan te haken. Dat vraagt vooral om een bepaalde overtuiging: transparantie en kennis delen levert meer op dan ‘ieder voor zich’ en werkt bovendien een stuk prettiger. Klinkt soft? Hoe je het ook noemt, de praktijk wijst dat het werkt”, aldus Giny.

Europe closer to the citizens

Europa heeft voor de volgende periode als hoofdstreven gekozen voor ‘Europe closer to the citizens’. Daarbij gaat het om het herstellen van het vertrouwen tussen inwoners en overheid en over participatie. Giny vertelt: “Dat is niet geheel toevallig ook een streven van meerdere overheden. Met de paraplu zoals we die in Overijssel toepassen, sluiten we daar heel mooi bij aan.

Het netwerk is een afgeleide van de LEADER-aanpak, ofwel de CLLD-methode. Dat staat voor Community Led Local Development: inwoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun eigen gebied. Met de CLLD-methode stel je een gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie op samen met de inwoners en geef je ze zeggenschap over de uitvoering, inclusief het bijbehorende geld.

De CLLD-methode is feitelijk al meer dan 30 jaar een effectieve aanpak voor overheidsparticipatie. Europe closer to the citizens? Dat begint bij netwerken, als zelfstandig naamwoord, maar vooral als werkwoord. In Overijssel doen we mee!”

Meer informatie

Wil je meer weten over de werkzaamheden van Juliëtte en Giny als LEADER-coördinator of over hun rol als 4D-makelaar, kijk dan op www.dekrachtvansalland.nl/4Dwww.leadernoordoosttwente.nl of www.stimuland.nl/4D.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Networking with LEADER  jpg 434,8 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht