Ga direct naar de inhoud van de pagina

Uitnodiging Salland Café excursie naar veld duurzaam bodembeheer

Aan de rand van de Vijfhoek ligt een uniek veld, waar op een zeer praktische manier een meerjarig onderzoek naar duurzaam bodembeheer gedaan wordt. Het Salland Café gaat op 12 juli 2019 op excursie naar dit veld aan de Oerdijk in Deventer.

Thumbnail

LTO Salland, gangbare en biologische agrariërs, loonwerkers, IJssellandschap en onderzoeksinstellingen hebben er de handen ineengeslagen. Er wordt vooral gekeken naar verschillende teelt- en bemestingsmethoden van voedergewassen en het effect op de bodemkwaliteit en het waterbergend vermogen van de bodem. De agrarische ondernemers die meedraaien in dit project, vertellen u tijdens een excursie op het veld waarom dit gedaan wordt en nemen u mee in de eerste resultaten van het onderzoek. Verrassend om te horen voor boer en burger!

Vanuit het netwerk

De Kracht van Salland en projectgroep Duurzaam Bodembeheer organiseren deze Salland Café Excursie samen. Dit om agrarische ondernemers uit Salland mee te nemen in de resultaten van het onderzoek en inwoners van Salland nader kennis te laten maken met Duurzaam Bodembeheer.

Programma 12 juli

  • 14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 15.00 uur Inleiding project Duurzaam Bodembeheer
    Herman Menkveld legt uit hoe dit project ontstaan is, wat de doelstelling is en waarom het zo praktisch is aangepakt door de ondernemers zelf.
  • 15.20 uur Excursie op het veld
    In kleine groepen wordt u op het demoveld rondgeleid. Daar hoort u de eerste resultaten van het onderzoek Duurzaam Bodembeheer. Wat bokashi is en waarom ermee geëxperimenteerd wordt. Praktische tips voor ondernemers maar ook uitleg voor geïnteresseerden wat er komt kijken bij duurzaam bodembeheer.
  • 16.30-17.30 uur Borrel op het veld

Locatie

Demoveld Vijfhoek. Parkeren: Kruising Oerdijk en Grondhuisweg Deventer. Geschikt schoeisel voor een flinke wandeling op het veld is raadzaam!

Wat is het Salland Café?

Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een breed netwerk van mensen aan nieuwe ontwikkelingen in Salland. Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Minimaal vier keer per jaar komen bewoners, ondernemers, organisaties en overheden bijeen. Met korte presentaties over actuele thema’s en elke keer op een andere locatie in Salland. Iedereen is van harte welkom in het Salland Café.

Aanmelden

Aanmelden voor 6 juli via krachtvansalland@raalte.nl (vermeld ‘opgave Salland Café excursie’).

Meer informatie

Birgitte Keijzer gemeente Raalte, birgitte.keijzer@raalte.nl | 06 51 23 44 21

Christian Klein Koerkamp LTO Salland, christiankk@live.nl | 06 54 78 04 49