Ga direct naar de inhoud van de pagina

Verslag Salland Café op excursie naar Demoveld Bewust Bodembeheer

Op vrijdag 12 juli kwamen zo’n 40 betrokken Sallanders samen in het clubgebouw van scouting Loaah.

Na 3 korte presentaties en een netwerkborrel was het tijd om het Demoveld Bewust Bodembeheer te bezoeken. Een interessante excursie waarvan veel te leren viel!

De partijen die samenwerken op het Demoveld willen vooral kennis opdoen. Ze experimenteren met verschillende methoden van telen, bemesten, onkruidbestrijding, ploegen, etc. van de voedergewassen gras en mais. Het team wil zien wat het effect hiervan is op de kwaliteit van de bodem en het gewas. Een goede bodem bevat voldoende organische stoffen, water en voedingsstoffen, een intensief bodemleven en een goede structuur en doorwortelbaarheid.

Wanneer er op het eigen land wordt geëxperimenteerd, staat er veel geld op het spel. Als de oogst mislukt, is er minder voer voor de eigen veestapel. Door hetzelfde experiment op het Demoveld te doen, lopen de veehouders geen inkomsten mis.  Ook wordt er zo vooruitgelopen op veranderende wetgeving en wil men inspelen op kringlooplandbouw.

Samenwerking

In het Team Bewust Bodembeheer werken reguliere, biologische en transitieagrariërs, een teeltspecialist van KWS mais en loonwerkers nauw samen. Juist van die samenwerking tussen reguliere en biologische landbouw en loonwerkers kunnen we leren! Experts van de Wageningen University, Bij de Oorsprong en Groeibalans vullen het team aan met hun kennis.

Het perceel en de stroken

Het perceel betreft is ca. 3,5 hectare zandgrond, gelegen aan de Oerdijk in Schalkhaar. Het is ter beschikking gesteld door St. IJssellandschap. Het is geen gemakkelijk perceel: er is veel reliëfverschil en een ‘veris-scan’ heeft aangetoond dat er veel verschil is in pH-waarde. Ook het organische stofgehalte verschilt bijna van meter tot meter. Er wordt op 4 verschillende stroken geteeld, elke strook kent bovendien een ‘variatie’. In de presentatie (pdf, 1,5 MB) vind je hier meer informatie over.

Aan de Oerdijk heeft IJssellandschap bovendien een bloemenstrook ingezaaid.

Meten is weten

Elk jaar wordt de oogst intensief bemonsterd. In 2017 is het watervasthoudend vermogen gemeten en de WUR zal in 2019 dit onderzoek herhalen. In 2016 en 2019 zijn pH waarden, organische stoffen, stikstof en fosfaten gemeten. Daaruit komt bijvoorbeeld naar voren dat de organische stoffen zijn toegenomen. Dat is positief voor de vruchtbaarheid en watervasthoudend vermogen.

Meer weten? Lees dan het artikel van RTV Oost.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Presentatie Demoveld Bewust Bodembeheer Salland  pdf 1.495,5 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht