Ga direct naar de inhoud van de pagina

NaoberLookaal en IESSEL Cider van start met Leaderbijdrage

2 projecten in Salland kunnen van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeenten. De projecten dragen bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Salland is 1 van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 21 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. Nu zijn de projecten NaoberLOOkaal en Iesselcider goedgekeurd.

NaoberLOOkaal

Het NaoberLOOkaal in Loo Bathmen is 40 jaar oud en hard aan vervanging toe. Het buurthuis is voorheen altijd in eigendom geweest van gemeente Deventer. De gemeenschap van Loo wil een toekomstbestendig pand realiseren dat geschikt is voor rolstoelgebruikers. De gasloze nieuwbouw wordt optimaal geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en zonnepanelen. Loo neemt dit nieuwe pand zelf in eigendom en in beheer. Om kosten te besparen wordt het zoveel mogelijk gebouwd door vrijwilligers uit Loo. Met het nieuwe buurthuis kan Loo bestaande en nieuwe activiteiten organiseren voor een bredere doelgroep. De bouw door vrijwilligers en de activiteiten in het buurthuis bevorderen de betrokkenheid en de samenhorigheid in de gemeenschap. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of belangstelling heeft voor Naober Obligaties kan terecht op de website van NaoberLOOkaal.

Het project ontvangt een eenmalige Leaderbijdrage van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer).

IESSEL Cider

In Salland zijn tientallen particuliere hoogstamboomgaarden. IESSEL Cider verwerkt het fruit van deze bomen sinds 2017 op kleinschalige wijze tot diverse ciders. Voor de verkoop heeft IESSEL Cider een korte keten opgezet die de boomgaardeigenaren verbindt met regionale afzetpunten van streekproducten. Steeds meer boomgaardeigenaren doen mee en het volume groeit. De Leaderbijdrage wordt besteed aan nieuwe apparatuur om het ambachtelijke proces van cider maken verder te professionaliseren en arbeidstechnisch te verlichten. Ook worden nieuwe producten ontwikkeld en wordt de marketing van IESSEL ciders in de regio uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Het project zorgt voor het behoud van hoogstamboomgaarden in Salland, creëert waarde met moeilijk vermarktbaar fruit, gaat voedselverspilling tegen, bevordert het behoud van oude fruitrassen en draagt bij aan behoud van biodiversiteit in oude boomgaarden.

Het project ontvangt een eenmalige Leaderbijdrage van € 33.835 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer).

 

Geen kalenderitems gevonden.