Ga direct naar de inhoud van de pagina

Vlinderstand gemeente Raalte 2020 bekend

Het project ‘Focus op Vlinders’ heeft de vlinderstand in de gemeente Raalte in 2020 in kaart gebracht.

Het gemeentelijk groenbeleid stimuleert de biodiversiteit en ook inwoners kunnen een handje helpen. En dat is nodig, want hoewel het goed gaat met sommige soorten, zijn er ook vlindersoorten die het moeilijk hebben.

Het gaat goed met de vlinders in Raalte. Het groenbeleid van de gemeente Raalte bevordert de biodiversiteit steeds een beetje meer. Zo mogen de leerlingen van het Carmel College trots zijn op hun groene vingers; de talloze bloembollen die zij hebben geplant bij het bijenhotel aan de Ganzeboomlaan, trekken enorm veel vlinders aan. De herstelwerkzaamheden op het Boetelerveld hebben veel stof doen opwaaien. Focus Op Vlinders, die de vlinderstand in Raalte zorgvuldig bijhoudt, voorziet daar echter een bloeiende toekomst voor zowel de vlinders als het gehele ecosysteem.

Welke vlinders doen het goed en welke minder?

Vorig jaar werd het vlinderseizoen gekenmerkt door een invasie van Distelvlinders. Deze zomer domineerden de Dagpauwoog, Atalanta, Gamma-Uil en Buxusmot. Ook het aantal Icarusblauwtjes heeft zich enorm uitgebreid, ten opzichte van voorgaande jaren. De veerkracht van dit prachtig kleine vlindertje, kwam naar voren begin juli van dit jaar. Na een verstoring – op de door de scholieren aangeplante groenstrook - hebben de Icarusblauwtjes zich niet laten wegjagen en hebben daar zelfs een nieuwe generatie vlinders voortgebracht.  Ook het wat zeldzamere Bruin Blauwtje weet zich goed te handhaven. Datzelfde geldt voor de Bruine Daguil, die een voorzichtige uitbreiding ondergaat.

Er zijn ook een aantal vlindersoorten die het beduidend minder goed doen en waarvan de vlinderstand de afgelopen jaren flink is gedaald. Met name de Kleine Vos, het Koevinkje en Landkaartje hebben het al een aantal jaren moeilijk.

Help vlinders een handje

Door bepaalde planten in onze tuin te laten groeien of met de herfst niet alle afgevallen bladeren weg te vegen kunnen we vlinders een handje helpen. Volle, gevarieerde wegbermen en biodiversiteitsstroken zijn sommige mensen een doorn in het oog. Die begroeiing fungeert echter als kraamafdeling, een ideale plek om te paren, als schuilplaats tegen regen of als voedselbron. Alleen al door anders naar deze 'rommelige onkruidstroken' te kijken, gunnen we vlinders de ruimte om te leven en nieuwe generaties voort te brengen.

 

Geen kalenderitems gevonden.