Ga direct naar de inhoud van de pagina

Deventer: Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland 2020 vastgesteld

Het college heeft begin oktober 2020 de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland 2020 vastgesteld. De uitvoeringsagenda is geen statisch document maar een continu proces dat opgepakt wordt met de inwoners van de dorpen.

De proactieve rol die de dorpen dit jaar én vorige jaren hebben gepakt toont aan hoeveel daadkracht er in de dorpen is.

Het college van gemeente Deventer hecht grote waarde aan een vitaal platteland met leefbare dorpen. Jaarlijks stelt het college de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland vast waarin staat weergegeven hoe we de komende jaren samen met de dorpen de leefbaarheid van het platteland versterken. Zo blijven de dorpen ook in de toekomst een fijne plek om te leven.

Enorme daadkracht in de dorpen

In het 1e kwartaal 2020 is de gemeente voor deze uitvoeringsagenda in gesprek geweest met de meeste dorpen in de gemeente. Er is opgehaald wat de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven en het voorzieningenniveau in stand te houden of te versterken. De dorpelingen werken hard aan en vol enthousiasme aan verschillende opgaven die ten goede komen aan de vitaliteit. Dit zijn dikwijls grote opgaven die tijd, aandacht en zorgvuldigheid vragen om tot realisatie te komen. Veelal uitgevoerd in de avonduren en weekenden door bewoners met een groot hart voor de gemeenschap.

Leefbaarheid, voorzieningenniveau en woningvoorraad

De gesprekken zijn dit jaar samen met het gemeentelijke traject Wonen & Voorzieningen gevoerd. Wonen & Voorzieningen kijkt vanuit een andere invalshoek naar de vitaliteit van de dorpen: welke groei van de woningvoorraad is nodig om het voorzieningenniveau op peil te houden? De opbrengst van deze gesprekken voor de woningbouwopgave wordt meegenomen in het traject Wonen & Voorzieningen, de bredere opgaven zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda.

Bekijk de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland 2020 (pdf, 3 MB)

 

Geen kalenderitems gevonden.