Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Cor Bosch blijft kavelruilcoördinator

Hij was ruim 18 jaar gebiedscoördinator en contactpersoon buitengebied voor de gemeente Raalte en is daar sinds 1 juli van dit jaar mee gestopt. Monique van Schagen heeft als contact- en vertrouwenspersoon buitengebied het ‘stokje overgenomen’.

Hij was ruim 18 jaar gebiedscoördinator en contactpersoon buitengebied voor de gemeente Raalte en is daar sinds 1 juli van dit jaar mee gestopt. Monique van Schagen heeft als contact- en vertrouwenspersoon buitengebied het ‘stokje overgenomen’.

Cor is beschikbaar voor vragen over vrijwillige kavelruil in Raalte en Wijhe. Cor blijft ook als kavelruilcoördinator betrokken bij de kavelruilprojecten rondom de N35 en het Boetelerveld. Piet Dolman en Gerbert Engberts zijn kavelruilcoördinatoren in Deventer en Olst, waar ook het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer loopt. Bij kavelruilprojecten worden de kosten van het gesprek met de coördinator verrekend in een bijdrage per hectare geruilde grond. Voor kavelruil buiten de bestaande projecten, is het 1e gesprek met de kavelruilcoördinator gratis.

Het doel van kavelruil is het verbeteren van de landbouwstructuur. Door uitvoering van de kavelruil wordt de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven efficiënter en wordt een bijdrage geleverd aan onder andere koeien in de wei, verkeersveiligheid, milieu, landschap en biodiversiteit en besparing op wegenonderhoud.

Wie grond wil kopen of verkopen kan door taxatie de marktwaarde laten bepalen en het perceel verhandelen. Deze zakelijke transactie gaat soms voorbij aan belangrijke vragen en belangen die mee kunnen spelen als het om grond gaat. Een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek aan de keukentafel kan helpend zijn. Omdat de kavelruilcoördinator mensen in het gebied goed kent, kan hij mogelijk geïnteresseerde partijen gemakkelijk met elkaar in contact brengen.

Logo's van partners