Ga direct naar de inhoud van de pagina

Agrariërs vragen gratis gesprek aan over subsidiemaatregelen droogte

Agrariërs kunnen verschillende maatregelen nemen om voorbereid te zijn op droge zomers. Vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is er subsidie beschikbaar voor deze maatregelen.

In de afgelopen 2 zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. Om voorbereid te zijn op de toekomst, want we verwachten meer droge zomers, zijn er verschillen mogelijkheden en maatregelen die genomen kunnen worden. Vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Overijssel, Drenthe en Gelderland geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel.

Keukengesprek of bedrijfs-, bodem- en waterplan

Agrariërs en loonwerkers kunnen ook eerst een vrijblijvend keukengesprek of een bedrijfs,- bodem- en waterplan aanvragen. Tijdens een keukentafelgesprek wordt er samen met de ondernemer gekeken naar de mogelijkheden voor het bedrijf. Mochten er specifieke wensen zijn, dan wordt er contact gelegd met een gespecialiseerde adviseur om het plan verder uit te werken.

Bekijk een overzicht van de maatregelen die gesubsidieerd kunnen worden. Let op: Voor Drenthe/Overijssel is een andere maatregelenlijst dan voor Gelderland.

Waarom DAW?

Het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg het DAW, is een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Water is van cruciaal belang voor het agrarisch bedrijf: te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn. Met onze aanpak wordt ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

Vragen en informatie

In de flyer (pdf, 360 KB) lees je meer over DAW en de mogelijkheden. Neem voor vragen of meer informatie contact op met LTO Noord via e-mailadres daw@ltonoord.nl of telefoonnummer 088 - 888 66 31.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Flyer Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  pdf 359,6 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht