Ga direct naar de inhoud van de pagina

Maar liefst 5 mooie Leaderprojecten in Salland van start

5 projecten in Salland kunnen van start dankzij een Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeenten in Salland.

De Leaderprojecten hebben meerwaarde voor ‘people, planet en profit’ in Salland en dragen bij aan een vitaal platteland.

Salland is 1 van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 17 Sallandse projecten een Leader bijdrage. Nu zijn er weer 5 nieuwe projecten goedgekeurd.

Dorpshuis De Bongerd, Welsum

Welsum wil de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp aan de IJssel vergroten en toekomstbestendig maken. Hiervoor wordt basisschool Dijkzicht en de kinderopvang onder het dak van dorpshuis De Bongerd gebracht, waar de dorpsbewoners al sporten en elkaar ontmoeten. Lees verder.

Kari’s Sallandse Crackers, Heino

Kari’s Crackers wil samen met Sallandse boeren, scholen, cateraars en consumenten 4 vernieuwende en gezonde biologische crackers ontwikkelen. Door ingrediënten van Sallandse bodem te gebruiken, vermindert het aantal voedselkilometers. Ook wordt zo de relatie tussen boer, producent en consument versterkt. Mensen die lange tijd niet gewerkt hebben, produceren de crackers. Lees verder.

Nieuw Veldhuis, Diepenveen

Nieuw Veldhuis wordt een woon-, werk- en zorgerf, waar dementerende ouderen, studenten, huishoudens en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samenleven en het erf delen. Dat stimuleert de participatie en verbondenheid. Lees verder.

OZO Verbindzorg Jeugd

Doel van dit project is het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen ouders van zorgleerlingen en alle onderwijs- en zorgpartijen rondom hen. Door communicatie met alle betrokkenen via het online samenwerkingsplatform OZO verbindzorg Jeugd is er beter zicht op wat de leerling nodig heeft. Ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) hebben hierin de regie, conform de wet op Passend Onderwijs en de Wet AVG. Het doel is dat ouder en kind beter geholpen worden. Lees verder.

Van schoolplein naar buurtplein Okkenbroek

Dit project beoogt het omvormen van het schoolplein tot een buurtplein midden in het dorp Okkenbroek, waar dorpsbewoners van alle leeftijden kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Door het realiseren van het buurtplein wordt er invulling gegeven aan een gemis in het dorp: een buitenontmoetingsplek voor alle inwoners in het dorp. Lees verder.

Voorwaarde voor alle Leaderprojecten is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden investeren.

Wil jij weten welke Leaderprojecten er nog meer zijn? Kijk dan op de pagina Projecten in uitvoering.