Ga direct naar de inhoud van de pagina

Kleinschalig groen initiatief? Vraag de Groene Cheque aan!

Inwoners van Salland kunnen voor groene initiatieven, zoals het aanplanten van bomen, struiken, heggen en hagen, een Groene Cheque van maximaal € 500 aanvragen bij Stichting Kostbaar Salland.

Het bestuur van Kostbaar Salland wil een stimulerende en ondersteunende rol vervullen voor actieve participatie van inwoners van Salland bij groene initiatieven. Er is voor 2020 voor Salland (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) een budget van € 10.000 beschikbaar voor deze initiatieven.

Stichting Kostbaar Salland stimuleert vooral ‘opgaand groen’: bomen, struiken, heggen en hagen buiten de bebouwde kom van dorpen en steden. Dat kan gecombineerd worden met een deel bloemrijke akker- en weideranden. Plannen voor alléén bloemenweides en/of bloemrijke randen worden niet in behandeling genomen. Voorbeelden zijn plannen voor een dorpsboomgaard, een idee om in het kader van de CO2-discussie als bewoners zelf meer bomen te planten of een combinatie van bloemrijke bermen met struiken. Kijk op de website van Stichting Kostbaar Salland naar voorbeelden van landschapselementen.

Kostbaar Salland steunt groene initiatieven met deze stimuleringsmaatregel tot een bedrag van € 500. Maak gebruik van het aanvraagformulier voor de Groene Salland Cheque. Dit formulier en de spelregels vind je op de website van Stichting Kostbaar Salland.

Nieuwe voorzitter Stichting Kostbaar Salland

Op 10 februari heeft Gerard Jutten de voorzittershamer van de stichting overgedragen aan Bert Hinnen. Bert is goed bekend met Salland. Als wethouder van Heino, burgemeester van Olst-Wijhe, algemeen bestuurslid van het waterschap Drents Overijsselse Delta (fractie Water Natuurlijk) en als voorzitter van de landinrichtingscommissie Salland-West heeft hij in de voorgaande jaren veel gebiedskennis en contacten opgebouwd.

Lees meer over Stichting Kostbaar Salland.