Ga direct naar de inhoud van de pagina

Bijdrage voor regionaal riet op daken van Overijsselse boerderijen

Een steuntje in de rug om historische boerderijen en bijgebouwen voor de toekomst te behouden en tegelijkertijd het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden stimuleren.

Dat is de insteek van het project Riet uit de regio. Je kunt jouw boerderij vanaf 1 mei 2020 aanmelden.

Overijssel kent een rijk bestand aan historische boerderijen en bijzondere bijgebouwen, die bijdragen aan het streekeigen karakter van het platteland. Besluit de eigenaar om een rieten dak geheel of deels te vervangen, dan blijft de historische boerderij weer voor 30 tot 40 jaar behouden.

Goed en duurzaam

De toepassing van kwalitatief goed riet uit de Weerribben-Wieden is duurzamer en klimaatvriendelijker dan de import van riet uit China of Oost-Europa. Bovendien draagt een groter gebruik van riet uit de regio bij aan de instandhouding van het ambacht van rietsnijden en het natuurgebied Weerribben-Wieden.

Excursies en programma op locatie

Om de herkomst van het riet optimaal te ervaren, kun je komende winter deelnemen aan een van de excursies naar de rietlanden. Vanaf voorjaar 2021 wordt in een rondreizend locatieprogramma het achterliggende verhaal van de rietwinning verteld.

Bijdrage en aanmelden

Voor de aanschaf of het herstel van een rieten dak met riet uit de Weerribben-Wieden is voor boerderijeigenaren een bijdrage van 7,50 euro per m2 beschikbaar, met een maximum van € 1.500. Ga naar meer informatie over de voorwaarden en het aanmeldformulier. De aanmeldingstermijn loopt tot 1 juli 2020.

Riet uit de regio is een project van st. IJsselacademie, Monumentenwacht, de Overijsselse boerderijenstichtingen en de riettelersverenigingen in de Kop, en is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel.

 

Geen kalenderitems gevonden.