Ga direct naar de inhoud van de pagina

Update Pilot Landschapsinclusieve Landbouw Salland

De pilot in Salland Landschapsinclusieve Landbouw nadert langzamerhand zijn einde. Tijdens de pilot is er aandacht geweest hoe boeren nieuwe verdienmodellen kunnen toepassen en waarbij tegelijkertijd voldoende rekening wordt gehouden met het landschap.

Het college van Rijksbouwmeesters geeft voor de zomer advies aan het ministerie van LNV over de mogelijkheden voor een natuurinclusieve landbouw. In 3 gebieden zijn zij in gesprek gegaan met ondernemers en overheden over toekomstige verdienmodellen van een natuurinclusieve landbouw. Salland is 1 van die gebieden.

Op 11 maart is de derde en laatste werksessie geweest van de pilot in Salland. Gelukkig was dit nog voordat het fysiek afspreken niet meer kon, de andere werksessies in Krimpenerwaard en De Meerne hebben uiteindelijk digitaal plaatsgevonden. Ondanks dat het voor de betrokken partijen bijzonder was om de vergadering online te doen, is het succesvol verlopen en zijn er goede discussies gevoerd. Door de werksessie en de online sessies heeft men genoeg informatie en inzicht gekregen om de pilot voor de zomer afgerond te hebben en het advies naar de Rijksoverheid te sturen.

Overkoepelend advies 3 pilotgebieden

Op dit moment wordt er hard gewerkt om een overkoepelend advies te schrijven vanuit de kennis die is opgedaan uit de 3 pilotgebieden. Het nog af te ronden rapport wordt op 21 mei 2020 naar de aangesloten partijen verstuurd om hen nog eens de mogelijkheid te geven om kleine aanpassingen te doen. Hoe men het advies gaat aanbieden is nog onduidelijk, wel heeft de minister aangegeven het advies graag in ontvangst te nemen.

Eindpresentatie pilot in Salland

Om de pilot in Salland af te ronden, zouden de bevindingen worden gepresenteerd. Helaas is dit wegens de omstandigheden niet meer mogelijk. Mocht het weer mogelijk zijn om aan het einde van dit jaar een eindpresentatie te geven, dan wordt dit gedaan. Ook geïnteresseerden zijn dan van harte welkom.

Het belang van landschapsinclusieve landbouw volgens een student

Salland Deal vroeg een student Bestuurskunde hoe zij tegen landschapsinclusieve landbouw aankijkt. Zij geeft daarop het volgende antwoord: “In hoeverre het huidige manier van boeren vol te houden is voor het landschap, is te betwijfelen. Het is logisch dat ondernemers steeds meer gericht zijn op winst en productmaximalisatie, ik vind dat je dat hen ook niet kwalijk kunt nemen.

Ik kan er zelf ontzettend van genieten om te recreëren in een mooi landschap en dit zou ook zeker mogelijk moeten blijven. Met de huidige manier van boeren betwijfel ik of er genoeg ruimte is voor het landschap en het boerenbedrijf, terwijl beiden belangrijk zijn voor de samenleving. Het is dan een stap in de goede richting om met deze pilot te kijken naar diverse mogelijkheden hoe het boerenbedrijf en het landschap hand in hand kunnen gaan.  Voor de boer en het landschap geldt dat de nieuwe situatie houdbaar moet zijn en dat de boer er een verdienmodel aan overhoudt.

Het is zeker geen gemakkelijke opgave waar we aankomende tijd voor komen te staan.  Een pilot met voldoende ruimte om te experimenteren, is een goed begin om de omslag te maken. Ook al gaat het nu nog om drie gebieden, het is in ieder geval een stap in de goede richting. En Salland mag best trost zijn op de boeren die meedoen en openstaan voor een andere manier van boeren. Het is namelijk niet zomaar iets om op een hele andere manier te boeren dan men gewend is.”

 

Geen kalenderitems gevonden.