Ga direct naar de inhoud van de pagina

Jaarverslag Lokale Actie Groep toont succes LEADER-De Kracht van Salland

Het jaarverslag 2019 van de Lokale Actie Groep LEADER-De Kracht van Salland (LAG) is te downloaden. Het jaarverslag beschrijft de inhoudelijke en financiële voortgang van LEADER in Salland in 2019.

Eind 2015 konden we van start met de uitvoering van het LEADER-programma in Salland 2015-2021. In 2019 liep de uitvoering van het LEADER-programma in Salland voorspoedig. Het LEADER-budget voor Salland is eind 2019 bijna volledig toegekend aan projecten of aan projecten waarvan de aanvraag nog loopt. Er is echter nog voldoende budget voor nieuwe projecten, omdat we gebruik kunnen maken van resterend budget van andere LEADER-gebieden en in 2021 bovendien nieuw budget krijgen.

Goed functionerend netwerk

De LAG is blij met de mooie projecten die in Salland van de grond komen. Er is veel samenhang tussen de projecten, waardoor ze elkaar versterken. Het netwerk De Kracht van Salland functioneert goed. De lijntjes zijn kort en er is een positieve sfeer om elkaar te helpen.

Goedgekeurde projecten 2019

In 2019 zijn er 5 projecten goedgekeurd. Zij ontvingen een bijdrage van de EU, provincie, gemeenten en waterschappen. Het gaat om Stageregio Salland, Slinger van Salland, Techniek Salland Next Level, Van schoolplein naar buurtplein Okkenbroek en OZO verbindzorg jeugd. In de huidige LEADER-periode hebben al 20 projecten een LEADER-bijdrage ontvangen. In het jaarverslag (pdf, 888 KB) tref je de volledige lijst aan.

Lokale Actie Groep

De uitvoering van LEADER-De Kracht van Salland ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, cultuur, zorg en overheden (gemeenten en waterschappen). In het jaarverslag vind je een actuele lijst van wie er in de LAG actief is.

Actief netwerk

In het jaarverslag vind je ook een overzicht van activiteiten van LEADER-De Kracht van Salland, zoals Salland Cafés, begeleiding van projecten, contacten met samenwerkingspartners binnen en buiten het netwerk, etcetera.

Het jaarverslag (pdf, 888 KB) is zeker het lezen waard.

 

Geen kalenderitems gevonden.