Ga direct naar de inhoud van de pagina

Subsidie voor maatregelen om agrarisch bedrijf klimaatbestendig te maken

In de afgelopen 2 zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat. Nu is er subsidie beschikbaar voor agrariërs die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst.

Voor een goede ruwvoerproductie is een goede waterhuishouding onontbeerlijk. Om voorbereid te zijn op de toekomst, want we verwachten meer droge zomers, zijn er vaak maatregelen nodig, maar investeren in droogte-aanpak is kostbaar. Vanuit het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is er in Salland (en andere regio’s) geld beschikbaar om maximaal 40% subsidie te ontvangen op een maatregel.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld boerenstuwen en peilgestuurde drainage, maar ook bodemverbeteringen ten gunste van de vochthuishouding. Bekijk op welke maatregelen je subsidie kunt ontvangen.

Keukentafelgesprek aanvragen

Goed bodembeheer vraagt om maatregelen van jou als ondernemer en soms ook investeringen. Welke ideeën heb je om opbrengsten te verbeteren en verliezen te beperken? Welke stappen kun je nemen en kun je daarbij (financiële) ondersteuning gebruiken? Of zou je graag de effecten van maatregelen nader toegelicht zien? Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan bij LTO-Noord. Samen maak je een concreet bedrijfswaterplan voor de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf.

Contactgegevens

E-mailadres: DAW@ltonoord.nl
Telefoonnummer: 088 - 888 66 31

 

Geen kalenderitems gevonden.