Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Bomen met een verhaal: subsidie voor kleinschalige boomaanplant

Vanuit het project ‘Iedereen een Boom’ biedt de provincie Overijssel subsidie voor kleinschalige boomaanplant. Er zijn al meer dan 31.000 bomen geplant. Dat is goed voor het klimaat!

Hiermee wil de provincie maatschappelijke initiatieven mogelijk maken om bomen te planten op hun grond of op grond waar zij toestemming hebben van de grondeigenaar: bomen met een verhaal!

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Ook particuliere erven die inzetten op biodiversiteit en aanplant van bomen komen in aanmerking. Het project hoopt hiermee maatschappelijke initiatieven te stimuleren om de komende tijd bomen te planten met een verhaal; bijvoorbeeld bomen met een bijzondere betekenis voor de buurt. Hierdoor ontstaat ook verbondenheid, die in deze coronatijd extra belangrijk is!

Subsidie voor dit plantseizoen al beschikbaar

Het is mogelijk om in dit plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Bomen die tussen december 2020 en maart 2021 zijn aangeschaft, kunnen ná aanschaf ingediend worden voor de subsidieregeling. Je kunt de subsidie tot en met 1 april 2021 aanvragen.

Het gaat om nieuwe bomen: de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. Op de website van Iedereen een Boom staat een lijst met soorten bomen en bosplantsoen waar je subsidie voor kunt krijgen. Voor de aanplant kun je advies inwinnen bij een hovenier of kweker, of contact opnemen met ‘Iedereen een Boom’.

Samenwerking met gemeenten en organisaties

Heb je een idee maar geen grond? We stimuleren initiatieven om bomen te planten op grond van Overijsselse gemeenten en Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Als initiatief vraag je toestemming aan de grondeigenaar, doe je de aanvraag, ontvang je de subsidie en plant je de bomen op de beschikbare grond van een van deze partijen.

Dus heb je een inspirerend verhaal als sportclub, ondernemer of buurt om bomen te planten? Zet dan die bomen in de grond en vraag de subsidie aan! 50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500.

Meer informatie vind je op de website van Iedereen een Boom.

Logo's van partners