Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Individueel advies en subsidie om droogte de baas te blijven

Ben jij als Overijsselse boer of tuinder op zoek naar mogelijkheden om droogte op jouw land te voorkomen? Dan kun je nu individueel advies en maximaal € 10.000 subsidie krijgen voor maatregelen die verliezen van opbrengsten kunnen tegengaan.

Gratis en vrijblijvend intakegesprek

Tijdens een verkennend intakegesprek met gebiedsmakelaar Marisca Moes kunnen Overijsselse boeren en tuinders bespreken waar behoefte aan is. De gebiedsmakelaar legt uit wat het project kan bieden. Daarbij gaat het om voldoende beschikbaarheid van zoetwater in combinatie met aandacht voor de bodem- en waterkwaliteit.

Maatwerk

De gebiedsmakelaars leggen de verbinding tussen de boerenpraktijk en de spelregels rond het aanvragen van subsidie voor maatregelen. Heb je bijvoorbeeld nog meer plannen voor jouw bedrijf en wat betekent dit dan voor de mogelijkheden? Elke aanvraag is maatwerk, omdat elk bedrijf anders is en ook per streek de grondsoort, watergangen en het verval verschilt. De gebiedsmakelaar brengt de maatregelen en vergoedingen in kaart en leg uit welke voorwaarden gelden.

Om welke maatregelen gaat het?

Maatregelen waarvoor DAW-subsidie kan worden aangevraagd, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een boerenstuw, precisiebemesting of de aanleg van peilgestuurde of omgekeerde drainage die is gericht op de aanvoer van water. Denk ook aan maatregelen gericht op verbetering van de bodemstructuur, gerichte watergeefsystemen, het opvangen van verontreinigd erfwater, wasplaats met zuiveringssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte bufferstroken.

Bedrijfswaterplan of direct aanvragen?

Weet je nog niet goed wat voor jou de beste oplossing is? Dan kan je eerst een bedrijfswater- en bodemplan laten maken waarin dit voor jou wordt uitgezocht. Een bedrijfswater- en bodemplan wordt voor 100% vergoed, met een maximum van € 1500.

Weet je al welke maatregelen je wilt nemen, dan ondersteunt de gebiedsmakelaar bij de subsidieaanvraag voor de investering. Valt de investering binnen de DAW-regeling, dan is daar 40% subsidie – tot een maximum van € 10.000 per bedrijf - voor beschikbaar. Elke boer en tuinder kan meedoen.

Je kunt een intakegesprek aanvragen via DAW@ltonoord.nl of 088 - 88 86 631.

Meer informatie over de Overijsselse maatregelen vind je op de website van het DAW.

Logo's van partners