Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Vogelgriep: gemeente Raalte attendeert

De gemeente Raalte heeft begin oktober 2021 een advertentie geplaatst in het Weekblad voor Salland om, met name hobbydierhouders, te attenderen op hun wettelijke verplichtingen om uitbraak van dierziekten te helpen voorkomen.

Burgemeester Martijn Dadema van gemeente Raalte schrijft daarin het volgende:

“Eind augustus werd een uitbraak van vogelgriep geconstateerd in Heeten. Dit had veel impact op de pluimveehouders in onze gemeente en aangrenzende gemeenten. Zij kregen te maken met een vervoersverbod en konden hun dieren, eieren en mest niet verkopen. Begin september heb ik een gesprek gevoerd met 11 getroffen pluimveehouders. Zij vertelden onder andere over de geleden schade, de vrees voor toekomstige uitbraken van dierziekten bij hobbydierhouders en de wens om duidelijker te communiceren over de regelgeving.

In hun ogen is meer toezicht, handhaving en communicatie nodig vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de hobbydierhouderij te wijzen op de wettelijke verplichtingen en de risico’s. Begrijpelijke zorgen en een duidelijke oproep. Daarom heb ik minister Schouten hier per brief op geattendeerd. En hoewel de bevoegdheden van de gemeente beperkt zijn, kunnen wij wel een rol spelen in het delen van beschikbare informatie. Daarom plaatsen wij als 1e stap deze advertentie.”

Logo's van partners