Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Evaluatie De Kracht van Salland

Sinds 2014 werken we in Salland samen onder de naam ‘De Kracht van Salland’. Met ‘we’ bedoelen we bewoners, organisaties, ondernemers en overheden in Salland.

Een gemengde groep, een netwerk van Sallanders. Dit jaar gaan we evalueren wat onze samenwerking heeft opgeleverd.

Vanuit De Kracht van Salland organiseren we Salland Cafés en voeren we programma’s uit zoals Leader, Salland Deal en 4D. Dit doen we vanuit een gezamenlijke visie voor Salland. Dat is de gebiedsvisie De Kracht van Salland 2014-2020. Samen werken we aan een vitaal en leefbaar Salland.

Enquêtes

Dit jaar gaan we evalueren wat De Kracht van Salland heeft opgeleverd. We zullen evalueren wat de resultaten zijn van Leader, Salland Deal en 4D. Daarnaast verspreiden we enquêtes, onder andere over de Salland Cafés en onze communicatie naar het netwerk en andere Sallanders.

We zijn benieuwd naar jouw mening! Vul de enquête in.

Nieuwe gebiedsvisie

Na de evaluatie wordt het tijd om een nieuwe gebiedsvisie voor De Kracht van Salland te maken.

Doe je mee? Met z’n allen bepalen we wat belangrijk is voor Salland en waar we aan willen werken in de komende jaren. In de loop van het jaar hoor je meer hierover. Wil je alvast iets kwijt? Gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.

Logo's van partners