Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Krachten bundelen in SalLand Loont

LandvanWaarde organiseert nu in Salland-Noord de stapeling van nieuwe beloningen voor boeren die werken aan natuur, landschap en biodiversiteit, zodat deze thema's een serieuze pijler onder de bedrijfsvoering kunnen worden.

Dit model willen ze verbreden naar een breder dienstenpakket met goede verdienmodellen. Ook wil LandvanWaarde dit uitrollen in heel Salland. In het bidbook van LandvanWaarde schetsen de boeren een perspectief voor Salland in 2030.

De partners in het netwerk Salland Deal streven naar een meer programmatische integrale aanpak in Salland op de thema’s gerelateerd aan landbouw, natuur, bodem en water waarbij de verdienmodellen van agrarische ondernemers centraal staan. Georganiseerd door het gebied zelf, zoals ook te lezen in het rapport ‘New Deal tussen boer en Maatschappij’ van de Rijksadviseurs over kringlooplandbouw.

Programma SalLand Loont

Deelnemers aan het project LandvanWaarde en de partners in Salland Deal bundelen hun krachten in het programma SalLand Loont. Met SalLand Loont willen ze in Salland de beweging van verduurzaming en verdienmodellen voor de agrarische ondernemers opzetten. En ook verschillende beleidsdoelen van overheden realiseren. Door bundeling van geldstromen vanuit overheden, instellingen, bedrijven en consumenten willen ze fondsen vormen, van waaruit de bekostiging van het werk van de grondgebruikers kan worden betaald. In dit programma wordt uitdrukkelijk naar de verbinding tussen de boer en de burger gezocht. Dat is de New Deal waar de Rijksadviseurs over spreken.

Een aantrekkelijke gezonde en natuurrijke omgeving is van levensbelang voor iedere bewoner en gebruiker en een zeer belangrijk pluspunt voor de woon- en werkomgeving en dus voor ieder bedrijf in Salland. Deze ‘New Deal boer en samenleving in Salland’ is een beweging die in Salland al deels is ingezet in LandvanWaarde en in vele andere kleinere en grotere initiatieven. Deze willen ze bundelen en op elkaar afstemmen. Dit door een programmatische aanpak onder de titel ‘SalLand Loont’ op te zetten.

Hulp van Hanneke Kraaijenveld

Het opzetten van het programma ‘SalLand Loont kost tijd en vergt een doordachte aanpak. Om dit goed van de grond te krijgen hebben we hulp van de kwartiermaker Hanneke Kraaijenveld, senior consultant bij Marb Consultancy. Zij ondersteunt het samenwerkingsverband voor een periode van 3 maanden bij het maken van het stappenplan voor SalLand Loont. Hanneke geeft aan: ‘In vertrouwen samenwerken geeft energie, kracht en toegevoegde waarde.’ De provincie Overijssel financiert de werkzaamheden van de kwartiermaker. Hanneke zal de komende tijd met veel mensen contact opnemen.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met:

 

Logo's van partners