Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

Nieuwe aanvragen voor het 4D-budget van de provincie Overijssel zijn welkom tot 8 juni 2021. Deze subsidieregeling is geopend voor inwoner(s) van Salland met kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt.

De coronaperiode heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk sociale samenhang en ontmoeting zijn. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal € 1.000 per aanvraag.

Wat is 4D?

Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Salland kan je contact opnemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag. Zij werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn.

In Salland is in 2021 € 25.000 beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In 2019 en 2020 zijn al tientallen mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque.

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling.

Aanmelden

Verzoeken die vóór 8 juni 2021 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk 8 juli uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen. Bij het toewijzen van de cheques is in de 1e plaats de kwaliteit van het initiatief leidend, pas daarna de volgorde van aanmelding.

Meer info of vragen?

Ga naar de spelregels en het aanvraagformulier. De initiatieven die in 2019 en 2020 een cheque ontvingen kun je ook bekijken. De kermis in Averlo (zie foto) is er 1 van.

Niet verplicht, maar wel handig: eerst contact opnemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag via giny@dekrachtvansalland.nl of 06 – 13 48 89 37.

Logo's van partners