Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Na bezoek koningin Máxima concrete aanpak van knelpunten

Koningin Máxima liet zich 3 juni 2021 op het bedrijf van Leo en Catharina ten Have in Lettele informeren over schuldenproblematiek op het platteland en de financiële positie van agrariërs.

Aanleiding voor het bezoek was een verzoek van wethouder Gerria Toeter (Raalte) aan SchuldenlabNL. Deze stichting richt zich op een schuldenzorgvrij Nederland. De wethouder vroeg om daarbij ook oog te hebben voor schuldenproblematiek op het platteland en de financiële positie van agrariërs, die anders is dan het stedelijk gebied.

Het bezoek van de koningin leidt tot concrete stappen om schuldenproblemen op het platteland zo snel mogelijk aan te pakken. Een belangrijke schakel in het signaleren en ophalen van knelpunten zijn bijvoorbeeld de erfcoaches, die in het buitengebied van de Sallandse gemeenten actief zijn, net als de contactpersoon buitengebied Raalte. SchuldenlabNL wil, samen met de bij het bezoek aanwezige bestuurders, concrete oplossingen vinden voor de aangedragen knelpunten.

Niet vanzelfsprekend

Het spreken over financiële zorgen en de problemen, die deze met zich meebrengen, is niet vanzelfsprekend. In de agrarische sector is dat zeker niet anders, met veranderende opbrengsten en arbeidsinzet die vaak niet wordt meegerekend. Familiebedrijven zijn gewend hun eigen problemen op te lossen. Doordat investeringen in grond, stallen en materieel gepaard gaan met hoge bedragen, bestaat bij buitenstaanders soms het beeld dat boeren over veel geld beschikken.

Uit de problemen komen

Leo en Catharina ten Have vertelden de koningin hoe de aanbouw van een nieuwe stal resulteerde in financiële problemen en een rechtszaak, omdat de aannemer failliet ging. Noodgedwongen verkochten ze land en koeien om uit de schulden te kunnen blijven. Melkveehoudster Maureen Fakkert rekende de koningin voor hoe melkveehouders gemiddeld € 6 tot € 8 per uur verdienen en wat het vraagt om bedrijf en gezin draaiende te houden.

Agrarisch coach Paulien Hoogenkamp en contactpersoon buitengebied Raalte Monique van Schagen, vertelden over de situaties die zij tegenkomen bij agrariërs en het belang om boeren in de gelegenheid te stellen hun verhaal te doen. Zo kunnen zij wanneer nodig specialisten kunnen inschakelen om uit financiële, en daarmee ook andere, vaak psychisch-sociale problemen te kunnen komen.

Inzet

Koningin Máxima sprak daarna ook met de wethouders Gerria Toeter en Liesbeth Grijsen (Deventer), met directievoorzitter van Rabobank Salland Marco Dirksen en algemeen voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins. Zij schetsten in bredere zin waar de agrarische sector tegen aanloopt en wat zij inzetten om boeren te ondersteunen bij financiële en psychosociale problemen. Ook om te voorkomen dat criminelen met illegale praktijken misbruik maken van de financieel kwetsbare positie van plattelandsbewoners.

Mocht je over dit onderwerp in gesprek willen, dan kun je contact opnemen met de erfcoaches:

Bewoners en ondernemers in de gemeente Raalte kunnen ook terecht bij contactpersoon buitengebied Monique van Schagen. Zij is bereikbaar via 06 - 83 89 05 97 en monique.van.schagen@raalte.nl.

Logo's van partners