Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Salland Café: Stikstof, hoe zit dat nu in Salland?

Op maandagavond 5 juli 2021 van 20.00 tot ongeveer 21.15 uur organiseren we een online Salland Café over stikstof.

Over stikstof wordt veel gesproken en geschreven. Dat de maximumsnelheid op snelwegen door het stikstofvraagstuk terug is gebracht tot 100 km per uur weten de meeste mensen wel. Maar wat betekenen de maatregelen nog meer voor jou en voor Salland?

In Nederland ligt een stevige taak om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en de kwetsbare natuur te herstellen. Tegelijkertijd willen we de leefbaarheid en sociaal economische ontwikkeling behouden en versterken. Het stikstofprobleem is ingewikkeld en raakt uiteindelijk iedereen. Ben je benieuwd waarom er aandacht voor stikstof is en wil je meer inzicht krijgen in wat dit voor Salland of voor jou gaat betekenen? Tijdens dit Salland Café informeren we je over wat het stikstofvraagstuk nu eigenlijk is, welke doelen gehaald moeten worden, welke stappen daarvoor worden gezet en wie daar in Salland bij betrokken zijn.

Let op: dit is een algemene informatieavond over stikstof. Voor agrarische ondernemers worden na de zomer fysieke bijeenkomsten georganiseerd met specifieke informatie voor de landbouw.

Programma

19.45 uur: Online inloop

20.00 uur: Start Sallandcafé

  • Welkomstwoord door Wout Wagenmans wethouder gemeente Raalte
  • Stikstof wat speelt er eigenlijk in Nederland?
  • Stikstof en de Gebiedsgerichte aanpak. Door Wietse Douwes van provincie Overijssel
  • Stikstofsituatie in Salland en wat staat ons te doen? Door Michiel Sybesma onafhankelijk adviseur landbouw
  • Welke stappen worden nu gezet? Door Gerritjan Meppelink van provincie Overijssel

21.00 uur: Vragen

21.15 uur: Afsluiting

Wat is het Salland Café?

Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst van De Kracht van Salland die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Ongeveer 4 keer per jaar komen bewoners, ondernemers, organisaties en overheden bijeen. Met korte presentaties over actuele thema’s en elke keer op een andere locatie in Salland, dit keer dus online.

Aanmelden

Meld je aan voor het Salland Café. Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Je ontvangt dan voor 5 juli per e-mail de link voor de bijeenkomst. Vanaf 19.35 uur kun je inloggen. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.15 uur.

Leader Salland: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Logo's van partners