Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Salland Café Salland = Doen

Zaterdag 11 september 2021 ging een groep bezoekers aan het Salland Café in 2 rondes op excursie in het Sallandse land. Daarna namen de bezoekers deel aan een gezamenlijke lunch. Een dag vol inspiratie.

Salland Boert en Eet Bewust

Bij Erik en Rianne Valk in Broekland konden de excursiegangers horen hoe zij met het melkveebedrijf in 2015 een nieuwe biologische weg zijn ingeslagen. Door koolstof toe te voegen aan het voer gaat de mest fermenteren en is er minder ammoniakemissie. De gefermenteerde mest stimuleert het bodenleven. Erik en Rianne zijn ook deelnemers van het Leaderproject Salland Boert en Eet Bewust en ontvangen veel groepen en schoolklassen.

Slinger van Salland /Heks van Salland 

In de Kulturhus Spil in Lettele vertelde Annemarie van Oldeniel over de 'Slinger van Salland'. De Sallandse ondernemers, bewoners en Salland Marketing ontwikkelden samen unieke fietsroutes, totaal zo’n 200 kilometer lang. De Slinger van Salland bestaat uit 7 fietsroutes waarbij je meer te weten komt over de geschiedenis, landgoederen, landschap, boerderijen, streekproducten en sagen en legenden. Zo kan je de Slinger van Heino fietsen langs landgoederen, de Slinger van Germanen oer-vuur-ijzer vanuit Heeten, de Smaakfietsroute over Sallandse Heuvelrug, de Boerenkrachtroute langs boerenbedrijven of de ‘Heks van Lettele’. Annemarie vertelde hoe je tijdens deze route het spoor volgt van de Heks van Lettele en Pier de Rover, een legende uit 1493. In het bos achter de Spil gaat de route van start.

’t Schoapie

Bij Leaderproject ’t Schoapie van de familie Nikamp in Mariënheem, waarin samengewerkt wordt met Landschap Overijssel, bekeken de deelnemers het wandelpad naar de ingang van het N2000-gebied Boetelerveld en voedselbos. Op de plek van het voedselbos is nu een bloemenmengsel ingezaaid. Op termijn komen hier meer bomen en struiken. Wel zijn al een speelplek en paden aangelegd. De eerste kinderen en gezinnen in de omgeving hebben ‘t Schoapie al ontdekt. 

LandvanWaarde

Annuska De Jongh De Leeuw is met hun akkerbouwbedrijf aangesloten bij LandvanWaarde. Via LandvanWaarde proberen zij een beloning te krijgen voor hun inspanningen voor biodiverse landbouw, zoals hagen, akkerranden, kruidenrijk grasland en natuurlijke oevers. Biodiversiteit is een onderdeel in hun bedrijfsvoering en ze werken met een bedrijfsnatuurplan. Annuska vertelde met bezieling over de historie van het bedrijf. 

NaoberLOOkaal

Het bestuur van Stichting Vrienden van Loo presenteerde met trots het in aanbouw zijnde NaoberLOOkaal, gebouwd voor en door Looënaren. Het oude NaoberLOOkaal draaide eerst een paar jaar proef in een oude dependance van de basisschool. Het dorpshuis voorzag in een behoefte, zo bleek. Echter, het sfeervol ingerichte gebouwtje was geen lang leven meer beschoren. Het was of grondig verbouwen of nieuwbouw. 2 lokale werkgroepen werkten elk een scenario uit en uiteindelijk koos de buurtschap voor nieuwbouw (met 1 stem verschil!). Met een belangrijke bijdrage van Leader, maar ook bijdragen van andere fondsen, de gemeente Deventer en met obligaties uitgegeven aan de gemeenschap kreeg het bestuur de begroting rond. Belangrijk hierbij is de inzet van vrijwilligers. Zij voeren bijna volledig de nieuwbouw uit. Op dit moment zitten er al 2.500 vrijwilligersuren in de sloop en nieuwbouw. Naar verwachting wordt begin 2022 het NaoberLOOkaal officieel geopend. 

Met energie samen aan de slag 

Tijdens de lunch presenteerden Mireille Groot Koerkamp en Giny Hoogeslag, Coördinatoren Leader De Kracht van Salland, een terugblik en vooruitblik van Leader, 4D, Salland Deal en Salland Marketing. Ellis Lugtenberg, voorzitter LandvanWaarde en Judith Snepvangers, directeur IJssellandschap, gaven uitleg over Salland Loont. Marieke Hottenhuis, gemeente Deventer, ging in op de Gebiedsvisie De Kracht van Salland.

Wat opviel tijdens dit Salland Café was dat door op excursie te gaan en samen te lunchen er tijd is voor een gesprek. Een gesprek over persoonlijk drijfveren en situaties en vraagstukken. Over waarom mensen keuzes maken en zich inzetten voor het bouwen van een dorpshuis of het runnen van een agrarisch bedrijf en de manier waarop ze dat doen.  Dat mensen doorzettingsvermogen hebben om hun wens waar te maken, om hun bedrijf te runnen. Een bijeenkomst weg van de grote lijnen en abstracte niveaus en wet- en regelgeving, maar een bijeenkomst om kennis te maken met de mensen achter het initiatief/bedrijf. Leren dat iedereen verschillend is en vanuit zijn/haar drijfveer zijn/haar eigen bijdrage doet om Salland vitaal te houden. We hebben weer veel geleerd afgelopen zaterdag en veel drijfveren gehoord en gezien. Dat geeft energie om samen aan de slag te blijven!

Logo's van partners