Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Innovatieve melkveehouders uit Oxe gaan gas leveren in Deventer

5 melkveehouders en 3 lokale leveranciers werken in de opgerichte bv Oxe Geeft Gas (OGG), door middel van een zogenaamde Biogas-hub, samen aan de productie van biogas op de boerderij.

De melkveehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Het geproduceerde biogas wordt vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar afnemers in de regio. De 1e afnemers van het biogas van Oxe Geeft Gas zijn de Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) en veevoederonderneming For Farmers. Lees meer over de Biogas-hub.

Gemeente geeft impuls

Het college van wethouders van de gemeente Deventer gaf een impuls aan dit biogasinitiatief in de landbouwsector. Wethouder Grijsen van de Gemeente Deventer legde op 16 december 2021 symbolisch het 1e stuk van een nieuwe biogasleiding aan. Het biogasproject is volgens haar ‘een integraal project waarin we zowel aan een vitaal platteland, toekomstbestendige boeren, als de energietransitie werken’.

Bekijk voor meer informatie de nieuwsbrief van CCS Energie-advies.  

Samenwerking met Noaber

Met de lokale energiecoöperatie Noaber Energie Bathmen wordt intensief samengewerkt. De coöperatie heeft ten doel 'het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin'. Boeren en burgers zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het bestuur. Samen met agrarische ondernemers wordt gekeken naar de toekomstige energietransitie van het dorp Bathmen. 

Bron: CCS Energie-advies.

Logo's van partners