Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Toekomst Leader in handen Sallander

Het Leaderprogramma De Kracht van Salland loopt dit jaar af. Met een eenmalige bijdrage van Europa, provincie, gemeenten en waterschap zijn tot nu toe 31 Leader projecten van gestart in Salland.

Er kunnen nog aanvragen worden ingediend, zolang er Leaderbudget is.

Resultaten Leader

De Leaderprojecten hebben samen 33 fte aan nieuwe werkgelegenheid opgeleverd, 200 activiteiten, met ruim 700 vrijwilligers en 13.000 nieuwe bezoekers. Mooie getallen die voortkomen uit de evaluaties. Als je vraagt: Wat heeft Leader nu écht opgeleverd? Dan zeggen mensen: 'Leader is een steun in de rug, zodat we dit project konden opstarten' of 'Leader is een stimulans voor de leefbaarheid, duurzaamheid en economie van Salland' en 'Het levert heel veel energie, zelfwerkzaamheid en saamhorigheid'.

Lokale ontwikkelingsstrategie

Begin volgend jaar gaat waarschijnlijk een nieuw Leaderprogramma in Salland van start. Dat loopt van 2023 tot en met 2027. Dit jaar gaan we dat voorbereiden. We moeten daarvoor een nieuwe ‘Lokale ontwikkelingsstrategie’ voor Salland maken. Daarin staat: Waar is behoefte aan in Salland? Waar moeten we aan werken? Waar willen we het Leadergeld voor gebruiken? Hoe gaan we dat doen? We willen daarvoor met zoveel mogelijk Sallanders samen een nieuwe toekomstvisie maken voor Salland. 

Denk mee over toekomst van Salland

Iedereen die dat leuk vindt, kan hieraan meedoen! Wil je meedenken over de toekomst van Salland? En wil je meebouwen aan een nieuwe visie voor Salland? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten op 10 maart (13.30 tot 21.30 uur) en 14 april (13.00 tot 18.00 uur) in Olst. Reserveer deze data alvast in je agenda, want het wordt heel leuk en bijzonder! Het mooiste is als je aan beide bijeenkomsten kan meedoen, maar je kan ook kiezen (1 van de 2). 

Ga naar meer informatie en aanmelden. Heb je vragen? Neem contact op met Mireille Groot Koerkamp:

Logo's van partners