Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

‘Als iedereen wat doet, dan wordt het een stuk leuker’

Giny Hoogeslag mag door als 4D-makelaar onder de vlag van De Kracht van Salland.

Nu de sollicitatieprocedure is afgerond, blijft ze anderhalve dag in de week inzetbaar voor 4D in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Het project is met 2 jaar verlengd met de intentie tot vervolg.

4D is een programma van de provincie Overijssel om de sociale kwaliteit te verbeteren. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen en is bedoeld om lokaal initiatief te ondersteunen. "Sociale kwaliteit heeft eigenlijk met ieder onderwerp te maken of het nou gaat over biodiversiteit, energie of zorg. Als mensen dingen samen doen, verhoogt dat de sociale kwaliteit. Vaak probeer ik in te schatten of het om een onervaren of door de wol geverfde initiatiefnemer gaat en probeer te bedenken welk advies ik zou willen krijgen als ik in hun schoenen stond", vertelt Giny over haar werk voor 4D. 

Kleine initiatieven op weg helpen

"Ik help mensen hun idee tot uitvoering te brengen met kennis, contacten, advies en/of geld. In Salland komt in 2022 heel waarschijnlijk weer € 25.000 beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. De bijdrage is vooral om kleine initiatieven op weg te helpen. Per initiatief is maximaal € 1.000 beschikbaar. Er zijn tientallen mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de KrachtvanSalland-cheque; in 2019 (54 aanvragen), 2020 (74 aanvragen) en 2021 (47 aanvragen). We krijgen jaarlijks meer aanvragen dan we kunnen toekennen", licht Giny toe. 

Verbinding binnen De Kracht van Salland

In de praktijk blijkt dat de regio Salland de juiste schaalgrootte heeft om succesvol te zijn. Giny: "De omvang is precies goed om mijn netwerk op orde te hebben en voldoende mensen goed te kennen. Bovendien sluit het aan bij de bottom-up werkwijze van Leader. Je moet het niet zien als aparte programma’s, maar juist de verbinding tussen programma’s, gemeenten en organisaties binnen De Kracht van Salland is belangrijk. Het is niet of of, maar en en. Daarom is de combinatie van mijn werk als 4D-makelaar en als leadercoördinator ook zo nuttig.

We willen voorkomen dat mensen moeten shoppen bij verschillende subsidiepotjes of verschillende loketten langs moeten. Dat vraagt afstemming tussen onder andere welzijnswerk, erfcoaches, gemeente, cultuurmakelaar en sportadviseurs. En volgens mij lukt dat al behoorlijk goed. Ook als er geen bijdrage gegeven kan worden, probeer je samen om mensen goed op weg te helpen, mee te denken met de voorgestelde aanpak of te fungeren als vraagbaak, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren." Naast 4D en Leader, werkt Giny ook nog aan participatietrajecten bij Stimuland.

Samenleving ben je samen

"De diversiteit in mijn werk vind ik mooi, maar vooral ook de interne motivatie van mensen. Wat maakt nou dat mensen zich op vrijwillige basis ergens voor inzetten? Dat is hoopvol voor de samenleving. Ik ben een optimistisch mens. Ik kijk naar wat er wel is en kan en op welke manier en probeer waar ik niets aan kan veranderen te accepteren. Dat is mijn grondhouding."

Giny groeide op een boerderij in Salland op. Ze kreeg het samen doen met de paplepel ingegeven. Zelf is ze ook actief als vrijwilliger. "De samenleving ben je samen en als iedereen wat doet dan wordt het een stuk leuker. Ik ben er niet van overtuigd dat de groep vrijwilligers kleiner wordt, zoals wel wordt beweerd. Dat gevoel is van alle tijden en ik denk dat dat in de praktijk wel meevalt", besluit Giny.

Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Je kunt contact opnemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag via g.hoogeslag@olst-wijhe.nl of 06 – 13 48 89 37. Zie ook www.dekrachtvansalland.nl/4d.

Logo's van partners