Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

KrachtvanSalland-cheque: extra budget voor lokaal initiatief in Salland

In 4 regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen. Dit wordt gedaan vanuit het programma Sociale Kwaliteit.

Ook is er vanaf 4 april 2022 een regeling open voor inwoner(s) van Salland met kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt: de KrachtvanSalland-cheque. De coronaperiode heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk sociale samenhang en ontmoeting zijn. Het budget voor deze ‘KrachtvanSalland-cheque’ is maximaal € 1.000 per aanvraag. Je dient je aanvraag in vóór 1 juni. En uiterlijk 1 juli krijg je uitsluitsel of de bijdrage wordt toegekend.

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. 

Initiatievencoach Salland

In Salland is Giny Hoogeslag de initiatievencoach vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Voorheen heette dit 4D-makelaar, maar de naam initiatievencoach is een stuk duidelijker. Giny werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn. In Salland is dit jaar € 25.000 beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In 2019, 2020 en 2021 zijn al bijna 100 mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque.

Meer info of vragen?

Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach. Daar vind je ook de initiatieven die al eerder een cheque ontvingen. Niet verplicht, maar wel handig: eerst contact opnemen met Giny Hoogeslag:

Logo's van partners