Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Praktijkcursus Kansen uit water en bodem

Het is op het moment weer zeer actueel: de relatie tussen de bodem en de beschikbaarheid van vocht. Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt agrariërs in het Overijsselse deel van haar werkgebied gratis een praktijkcursus aan.

Onder voorbehoud is woensdag 13 juli gepland voor de cursusdag in Heeten.

Deze cursus biedt antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoe kan ik wateroverlast verminderen of droogteschade beperken?
 • Hoe herken ik bodemverdichting en wat is een goede bodemstructuur? En welke rol speelt bodemleven?
 • Maatregelen: welke maatregelen kan ik nemen, wat zijn alternatieven voor mijn groenbemester, ontwatering, is peilgestuurde drainage iets voor mij, enzovoort.

Samen met het onafhankelijke kennis- en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte wordt de cursus toegespitst op de omstandigheden in jouw gebied.

Programma

 • Vooraf: Deskundige Bodem en Water bezoekt lokale bedrijven.
 • Cursusdag gericht op lokale thema’s.
 • Praktijkopdracht uitvoeren: op het eigen bedrijf.
 • Praktijkopdracht onder begeleiding bespreken in kleiner groepje.
 • Afsluitende cursusmiddag/-avond met oplossingsrichting.

Meer informatie vind je in de flyer over de Praktijkcursus Kansen uit Water en Bodem (pdf, 230 KB) voor uw gebied.

Mogelijk wordt de cursus later dit jaar of volgend jaar ook in een ander deel van de gemeente Raalte aangeboden. Heb je interesse? Stuur uiterlijk 23 mei een e-mail naar aequator@aequator.nl. Zet daarin:

 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Of je interesse heeft:
  • voor de cursus op 13 juli in Heeten;
  • in Heeten als het op een andere dag zou zijn;
  • voor een ander deelgebied.
 • Of de deskundige van Aequator Groen & Ruimte welkom is om jouw bedrijf te bezoeken in voorbereiding op de cursus.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta en Aequator Groen & Ruimte zien jouw aanmelding graag tegemoet!

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Berry Bergman van het waterschap Drents Overijsselse Delta, via telefoonnummer 06 - 27 61 79 02.

Logo's van partners