Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Praktijkcursus Kansen uit water en bodem

Het is op het moment weer zeer actueel: de relatie tussen de bodem en de beschikbaarheid van vocht. Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt agrariërs in het Overijsselse deel van haar werkgebied gratis een praktijkcursus aan.

Op woensdag 26 oktober 2022 is de cursusdag in Heeten.

Deze cursus biedt antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe kan ik wateroverlast verminderen of droogteschade beperken?
  • Hoe herken ik bodemverdichting en wat is een goede bodemstructuur? En welke rol speelt bodemleven?
  • Maatregelen: welke maatregelen kan ik nemen, wat zijn alternatieven voor mijn groenbemester, ontwatering, is peilgestuurde drainage iets voor mij, enzovoort.

Samen met het onafhankelijke kennis- en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte wordt de cursus toegespitst op de omstandigheden rond Heeten.

Programma

  • Vooraf: Deskundige Bodem en Water bezoekt lokale bedrijven.
  • Cursusdag gericht op lokale thema’s.
  • Praktijkopdracht uitvoeren: op het eigen bedrijf.
  • Praktijkopdracht onder begeleiding bespreken in kleiner groepje.
  • Afsluitende cursusmiddag/-avond met oplossingsrichting.

Meer informatie vind je in de flyer over de Praktijkcursus Kansen uit Water en Bodem (pdf, 244 KB) voor uw gebied.

Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar aequator@aequator.nl.. Zet daarin uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. We brengen u dan op de hoogte van de locatie van de cursus en de datums van het bespreken van de praktijkopdracht en de afsluitende cursusmiddag.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Berry Bergman van het waterschap Drents Overijsselse Delta, via e-mailadres berrybergman@wdodelta.nl of telefoonnummer 06 - 27 61 79 02.

Logo's van partners