Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Keukentafelgesprekken: zorg voor elkaar op uw agrarisch erf

Zorgen voor elkaar klinkt zo vanzelfsprekend. Dat doe je toch gewoon! In de dagelijkse praktijk blijkt het toch iets ingewikkelder en zorgt het voor de nodige spanningen. Als erfcoaches zien we te vaak de spanning die dit oplevert.

Het is mooi dat we een luisterend oor kunnen bieden en mensen verder kunnen helpen om hun eigen weg te vinden. Het zou nog mooier zijn dat we in een eerder stadium aan tafel zitten om (zorg)verwachtingen over en weer bespreekbaar te maken.

Voor zorgvragen denkt men eerder aan de huisarts en de thuiszorgorganisaties dan aan een erfcoach. Dat is terecht wanneer we het over de reguliere zorg hebben. Daarnaast wordt er binnen de familie en de kennissenkring veel gezorgd voor elkaar. Zorg voor elkaar is een groot goed. Vaak doet het de zorgverlener goed als hij/zij iets voor een ander kan betekenen. Voor de zorgontvanger is het meestal fijn om in zijn/haar eigen omgeving te kunnen blijven. Wanneer de vraag en het aanbod goed is afgestemd ontstaan mooi situaties.

Onderlinge afstemming

Op een erf waar vaak meerdere generaties wonen kunnen dan ook mooie samenwerkingen ontstaan. Hiervoor is een goede basis nodig en een open houding. De praktijk blijkt nogal eens weerbarstiger. Als erfcoaches hebben we geregeld te maken met situaties waar de spanning groot is. Zeker nu ook de bedrijfsresultaten onder druk staan komen de onderliggende spanningen sneller naar buiten. Mensen krijgen het gevoel dat alles op hen af komt: 'het hoofd is vol'.

Dan is het goed om dit signaal serieus te nemen. Praten met iemand die u vertrouwt en waar u zich veilig bij voelt. Dit kan een goede bekende zijn of u kunt contact zoeken met een van de erfcoaches. Professionals die geen mening of oordeel hebben en thuis zijn in de (agrarische) omgeving. Zij staan naast de mensen en spiegelen hun situatie om zo te ontdekken op welke wijze zij hun eigen pad weer kunnen uitstippelen.

Erfcoach

U kunt de erfcoach in uw gemeente benaderen voor de regelgeving in uw gemeente, maar ook als sparringpartner in het maken van keuzes en het begeleiden van gesprekken. De erfcoach is breed inzetbaar en kan u helpen om de verschillende zaken op een rij te zetten. Een erfcoach biedt erfeigenaren de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend in gesprek te gaan over vraagstukken en mogelijkheden op het erf.

Dit kan ook in combinatie met uw vaste inhoudelijke adviseurs. Als erfcoach zijn wij onafhankelijk en spreken met u in vertrouwen. Wij luisteren goed naar uw wensen en denken met u mee zodat u de keuzes kunt maken die bij u passen. Hiervoor schuiven we graag aan bij u aan de keukentafel.

Contact 

Neem gerust contact op met de erfcoach binnen uw gemeente:

Lees meer over ondersteuning in het buitengebied.

Logo's van partners