Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Leaderbijdrage voor Diepenveense Sportclub

De Diepenveense Sportclub DSC krijgt een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeente Deventer voor de aanpassing van de sportaccommodatie.

Met deze investering worden het clubhuis en de faciliteiten duurzaam, toekomstgericht en aantrekkelijk voor jong en oud. Het project draagt bij aan een vitaal en duurzaam Salland. 

Diepenveen vergrijst en ontgroent. De bewoners (en leden van DSC) worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Het is belangrijk dat (vooral) de ouderen blijven bewegen en gezond blijven en daarnaast sociale contacten en ontmoetingen blijven houden. Dit draagt immers bij aan gezondheid, welbevinden en geluk. DSC wil het bewegen en ontmoeten stimuleren door het aanbieden van passende sport- en spelactiviteiten.  

Daarvoor is het nodig om de accommodatie aantrekkelijk, toegankelijk en comfortabel te maken voor iedereen. Daarnaast worden nieuwe activiteiten aangeboden die aansluiten bij de wensen van de bevolking nu en in de toekomst. DSC werkt hierbij samen met andere organisaties op gebied van gezondheid en welzijn in Diepenveen. 

De Diepenveense Sportclub is in 1935 opgericht en heeft inmiddels zo’n 1000 leden, verdeeld over 9 afdelingen (handbal, voetbal, jeu de boules, tafeltennis, biljart, nordic sports, volleybal, badminton en gymnastiek). De sportclub ontvangt een Leaderbijdrage van € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Deventer) voor het project ‘Duurzaam een leven lang sporten. Diepenveense Sportclub verbindt!’.

Ook een projectidee starten met Leader?

Salland is 1 van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 30 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. 
  
Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en wil je meer weten over de mogelijkheden van Leader? Neem dan contact op met 1 van de Leadercoördinatoren.

  
Leader: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Logo's van partners