Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Verbouwing Annahuis van start met Leaderbijdrage

Het Annahuis in Raalte krijgt een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeente Raalte. De bijdrage is bedoeld voor de uitbreiding en verduurzaming van het ontmoetingscentrum.

Het project draagt bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Dit Leaderproject betreft het uitbreiden en verduurzamen van Het Annahuis als ontmoetings- en verbindingscentrum. Dit is nodig omdat steeds meer doelgroepen van het Annahuis gebruikmaken. Deze aanpassingen maken het gebouw multifunctioneel, toekomstbestendig en duurzaam, zodat het Annahuis een plek voor ontmoeting en verbinding wordt voor álle inwoners van de gemeente Raalte.

Het Annahuis is het gemeenschapshuis van de Protestantse Gemeente Raalte. Het gebouw wordt gebruikt ter ondersteuning van de geloofsgemeenschap. De organisatie wil een 'kerk naar buiten' zijn. Daar hoort de doelstelling bij dat het Annahuis steeds meer een plek van ontmoeting en verbinding wordt voor alle inwoners van de gemeente Raalte. 

De Protestantse Gemeente Raalte ‘Het Annahuis’ ontvangt een Leaderbijdrage van € 100.000 (50% van EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Raalte). De totale kosten zijn ongeveer € 211.000. Bij alle Leader projecten is de eigen bijdrage van de initiatiefnemer minimaal de helft van de kosten. 

Ook een projectidee starten met Leader?

Salland is 1 van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 32 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. 

Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en wil je meer weten over de mogelijkheden van Leader? Neem dan contact op met 1 van de Leadercoördinatoren.

  
Leader: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Logo's van partners