Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

LEADER start voortvarend -de Sallandse kracht van ‘onderop’

Sinds 1 april 2024 is LEADER weer opgesteld. Deze is bedoeld voor projecten met kosten vanaf € 20.000 en die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van een dorpsgemeenschap.

Het draait om inwonersinitiatieven waarbij mensen zich willen inspannen om de kwaliteit van hun woonomgeving op peil te houden, of om de lokale economie te versterken. Tot nu toe hebben 9 initiatiefgroepen hun project gepresenteerd en hebben 3 bewonersinitiatieven een subsidie aanvraag gedaan. Meer aanvragen zijn onderweg. Tot 2027 kunnen Sallanders met initiatieven zich melden. Ben jij er hier één van? Neem dan contact op met Linda Baarslag (06 - 82 16 14 93) of Edwin Broekman (06 - 25 27 98 92), zij helpen je graag verder.

Wat is LEADER ook alweer?

LEADER is een subsidieprogramma én een werkwijze. Het is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor projecten die van belang zijn voor de regio (kosten vanaf € 20.000). Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van een dorpsgemeenschap. Het moet gaan om bewonersinitiatieven waarbij mensen zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van hun eigen woonomgeving, of het versterken van de lokale economie. LEADER maakt mogelijk dat ideeën werkelijkheid kunnen worden. 

De werkwijze van LEADER

De LEADER-methode is een gebiedsgerichte, integrale, bottom-up werkwijze. Een groep mensen uit het gebied, geselecteerd/geworven op persoonlijke titel en op basis van hun netwerk en kennis, stelt samen met andere Sallanders in het gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) op en voert deze ook uit. Zij richten zich voornamelijk op sociaaleconomische en duurzame ontwikkeling van het platteland. 

De Lokale Actie Groep (LAG) selecteert uiteindelijk de projecten die een financiële bijdrage krijgen. Deze bestaat voor minimaal 51% uit bewoners of (agrarische) ondernemers, aangevuld met wethouders uit Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en een bestuurder van het Waterschap. De LAG gaat actief op zoek naar ideeën en initiatieven ‘van onderop’ die bijdragen aan die strategie en denkt mee bij de ontwikkeling van die ideeën tot LEADER-waardige projecten. De LAG stelt een coördinator aan die initiatiefnemers helpt bij de aanvraag en die in gesprek gaat met Sallanders met een idee voor het platteland.  

Wil je weten welke Sallanders in de LAG zitten? Of wil je weten welke projecten al eerder LEADER-subsidie hebben gehad? Ga dan naar de pagina Projecten Leader Salland.

Bewonersinitiatieven met subsidieaanvraag

Inmiddels hebben 3 bewonersinitiatieven een subsidieaanvraag gedaan. Het gaat om het project van de scoutinggroep President Steyn uit Diepenveen voor een duurzame, multifunctionele accommodatie voor meerdere gebruikers, een pannaveld op het sportcomplex in Wijhe door SV Wijhe ’92 en de Diepenveense Sportclub met hun project ‘Een leven lang sporten en verbinden’. Nog voor de zomer gaan de Stichting WelzorgSum uit Welsum, het Platform Techniek Salland, de Stichting Dorpshuis Schalkhaar en Nieuw Sion een subsidieaanvraag indienen. In de volgende editie van onze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Logo's van partners