Ga direct naar de inhoud van de pagina

Annelies Zwat, lid Lokale Actie Groep Leader Salland

Annelies is lid van de Lokale Actie Groep Leader Salland.

"Vanuit de Centrale Cliëntenraad Carinova (thuis-, woon- en verpleegzorg) ben ik beleidsadviseur van de Raad van Bestuur. Ook ben ik lid van de begrotingscommissie/jaarrekening en lid zorg-inkoopcommissie. Ik heb deskundigheid op het gebied van mantelzorg voor volwassenen/ouderen. 

Ik zet mij in voor de stichting N35 Raalte Rechtdoor. Vanuit mijn taak als bestuurslid (kerngroep) overleg ik samen met de andere bestuursleden over de verkeersstructuur met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Ons doel is onder andere het behoud van het landschappelijk karakter van Ramele.

Ik ben lid van het hoofdbestuur en voorzitter en penningmeester van de afdeling gymnastiek van SV Raalte omnivereniging (handbal, gymnastiek, voetbal).

Sinds 2017 ben ik ook kandidaat raadslid voor GemeenteBelangen Raalte. Ik vind het belangrijk dat de gemeente naast haar burgers staat en met hen meedenkt en hen zo nodig helpt om te verwezenlijken wat zij als inwoners graag willen. Op deze wijze zullen de burgers meer invloed krijgen en raken zij vanzelf betrokken bij de gemeente. Samen optrekken kweekt meer respect en vertrouwen; kennis delen. Communicatie gaat vooraf aan participatie."